สีกาบหมาก (Silver Duckwing)
ตัวเมีย
ตัวผู้
ตัวเมีย
ตัวผู้ หนา หงอน - เหนียง - ติ่งหู สีแดงสด ใบหงอนมีเม็ดทรายหรือพื้นกำมะหยี่ ตาสีส้มปนแดง หรือสีเหลืองส้ม จงอยปากสีขาว หรือเหลือง หรือดำอมเหลือง ขนหัว - สร้อยคอ - ระย้าเป็นสีขาวไม่มีสีดำปน ขนหลังและหัวปีกทั้ง 2 ข้าง สีดำเหลือบเขียวปีกแมลงทับ ตรงสาบปีกที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นสีขาวนวล ขนอก - ใต้ท้องเป็นสีดำ ขนหางทั้งหมดตั้งแต่เครื่องคลุม หางพัด หางชัย เป็นสีดำเหลือบเขียวปีกแมลงทับ บัวหงาย (ขนอุย) สีดำ แข้ง - นิ้ว - เล็บ เป็นสีขาวนวลหรือสีเหลืองหรือสีเหลืองอมเขียว
ตัวเมีย ขนตั้งแต่หัวถึงสร้อยคอจะเข้ม เป็นเทาอมน้ำตาล ใต้คอ - หน้า - อก ถึงใต้ท้องเป็นสีครีมนวลส่วนสีตัวถึงเครื่องคลุมจะเป็นสีน้ำตาลดดำ ใบหางพัดทั้งหมดเป็นสีดำน้ำตาล แข้ง - นิ้ว -เล็บเป็นสีขาวนวลหรือสีเหลือง หรือเหลืองอมเขียว
หมายเหตุ ตัวเมียสีลายนกกระจอก สีขนทั้งตัวจะเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองใบขนตั้งแต่ถึงใต้คางจะเป็นสีน้ำตาลแดงเข้ม หน้าอกถึงใต้ท้องเป็นสีน้ำตาลแดง สร้อยคอเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองขลิบขอบด้วยสีน้ำตาลอมดำ สวยงามมาก ส่วนสีตั้งแต่หัวปีกจนถึงโคนหาง ใบขนแต่ละใบคล้ายๆ เกล็ดปลา คือใบขนหางคลุมเป็นสีน้ำตาล ก้านขนและขอบขนเป็นสีครีมซึ่งเป็นจุดเด่นประจำตัว ปีก 2 ข้าง เป็ฯสีน้ำตาลมีลายเหลืองอมเขียว สีเขียวและสีเขียวอมเทา
ตัวเมีย สีลายนกกระจอก เป็นสีไก่แจ้ตัวเมียที่นิยมเลี้ยงอีกสีหนึ่ง ถ้าต้องการตัวเมียสีนี้ต้องผสมกับตัวผู้สีไก่ป่าเข้ม แต่ถ้านำตัวเมีย สีลายนกกระจอก ผสมกับตัวผู้สีไก่ป่าเหลือง ลูกออกมาเป็นตัวเมียสีจะกลับกลายเป็นสีไก่ป่าตัวเมีย ถ้าลูกเป็นตัวผู้ส่วนใหญ่จะเป็นสีไก่ป่าเข้ม จะได้เป็นสีไก่ป่าเหลืองน้อยมาก

เบญจรงค์
ตัวผู้ หน้า หงอน-เหนียง-ติ่งหู สีแดงสด ใบหงอน-เหนียง-ติ่งหู สีแดงสด ใบหงอนมีเม็ดทราย หรือพื้นกำมะหยี่ ตาสีแดงหรือสีส้ม จงอยปาก-แข้ง-นิ้ว-เล็บ เป็นสีเหลืองหรือสีเขียว เส้นขนของตัวผู้สังเกตได้ง่ายเริ่มตั้งแต่หัวจรดสร้อยคอและระย้าปลายของเส้นขน
จะเป็นสีงานช้างถึงกลางเส้นต่อจากนั้นจนถึงโคนของเส้นขนจะเป็นสีแดงทับทิม หน้าอกเป็นแว่นสีน้ำตาลแดง โคนของใบขนเป็นสีดำ หลังและหัวปีกทั้ง 2 ข้าง เป็นสีแดงทับทิม หน้าอกเป็นแว่นสีน้ำตาลแดง โคนของใบขนเป็นสีดำ หลังและหัวปีกทั้ง 2 ข้าง เป็นสีแดงทับทิม ปีกสีดำเหลือบเขียวปีกแมลงทับ สาบปีกที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นสีน้ำตาลแดงทั้ง 2 ข้าง หางพัดและหางชัย เป็นสีดำเหลือบเขียวปีกแมลงทับ บัวหงายเป็นสีดำ สรุปสีของตัวผู้ คือ
1. สีงาช้าง 2. สีแดงทับทิม 3.สีน้ำตาลแดง 4. สีดำ 5. สีเขียวปีกแมลงทับ


โนรี
ตัวผู้ หน้า หงอน-เหนียง-ติ่งหู สีแดงสด ใบหงอนมีเม็ดทรายหรือพื้นกำมะหยี่ ตาสีส้ม จงอยปากสีขาวนวลอมน้ำตาล สีขนตั้งแต่หัวจนถึงสร้อยคอและระย้าเป็นสีส้มแดงจัด หลังและหัวปีกทั้ง 2 ข้างเป็นสีทับทิมแดง ปีก 2 ข้างเขียวเหลือบปีกแมลงทับ ขนอ่อนใต้ปีกเมื่อกางปีกออกจะเป็นสีน้ำตาลแดง สายปีกที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นสีน้ำตาลแดง เครื่องคลุมหางใบขนสีดำ ขลิบขอบด้วยสีน้ำตาลแดง หางพัดและหางชัยเป็นสีดำมันเหลือบสีปีกแมลงทับ ถ้าขนอุยหรือบัวหงายใบขนขลิบของด้วยน้ำตาลแดงจะสวยงาม แข้ง-นิ้ว-เล็บ เป็นสีขาวนวลหรือสีเหลือง
ตัวเมีย ตั้งแต่หัวถึงสร้อยคอ ขนเป็นสีน้ำตาลแดงจัด (เข้มกว่าส่วนอื่น) นอกนั้นทั้งตัวขนเป็นสีน้ำตาลแดง หางพัดเป็นสีน้ำตาลดำ แข้ง-เล็บ เป็นสีขาวนวล หรือสีเหลือง


สร้อยสุวรรณ
ตัวผู้ หน้าหงอน - เหนียง - ติ่งหู สีแดงสดใบหงอนมีเม็ดทราย หรือพื้นกำมะหยี่ ตาสีส้มสดใส จงอยปากสีดำอมเขียว ปลายปากบนสีขาวอมเหลือง ตั้งแต่หัว - สร้อยคอและระย้า ใบขนเป็นสีส้มหลังและหัวปีกทั้ง 2 ข้างเป็นสีส้ม ปีกทั้ง 2 ข้าง ไม่มีสาบ เป็นสีดำมันเหลือบเขียวคล้ายปีกแมลงทับและอาจมีขนปีกแซมขาวได้ ข้างวละ 1 ใบ ขนหน้าอกแต่ละใบขลิบขอบด้วยสีส้ม คล้ายๆ กับสีอกของไก่แจ้สีดอกหมาก ซึ้งขลิบขอบด้วยสีเทาเงิน ส่วนอื่นๆ รวมทั้งเครื่องคลุม บัวหงาย หางชัย หางพัด เป็นสีดำมันเหลือบเขียวคล้ายปีกแมลงทับ แข้ง - นิ้ว - เล็บ เป็นสีเหลือง
ตัวเมีย สีสร้อยสุวรรณ สีขนทั้งตัวเหมือนกับตัวเมียสีเหลืองลูกปลา จะต่างกันตรงที่หน้าอก ของสีสร้อยสุวรรณ ใบขนแต่ละใบจะต้องขลับขอบด้วยสีส้ม เช่นเดียวกับตัวผู้ แต่หน้าอกของสีเหลืองลูกปลาใบขนแต่ละใบเป็นสีดำไม่มีขลิบของสีส้ม ตา ปาก แข้ง - นิ้ว - เล็บ เหมือนกับตัวผู้

ไก่ป่าหูขาว
ตัวผู้ หน้า - หงอน - เหนียง สีแดงสดใบหงอนมีเม็ดทราย หรือกำมะหยี่ แต่ติ่งหู2ข้างเป็นสีขาวแป้งเต็มแผ่นของติ่งหู ส่วนสีขนและอื่นๆมีทั้ง 2 สี คือ ทั้งสีไก่ป่าเหลือง และสีไก่ป่าเข้ม ส่วนตัวเมียก็เช่นกันสีขนและอื่นๆก็เหมือนตัวเมียสีไก่ป่าเหลือง และสีไก่ป่าเข้ม ยกเว้นตรงติ่งหูเท่านั้น จะต้องเป็นสีขาวแป้ง


สีประดู่ (partridge Black Red)
ตัวผู้ หน้า หงอน - เหนียง - ติ่งหู สีแดงสด ใบหงอนมีเม็ดทราย หรือพื้นกำมะหยี่ ตาสีแดง จงอยปากสีดำอมเขียว เส้นขนอก สร้อยคอและระย้าเป็นสีเม็ดมะขาม หลังและหัวปีกทั้ง 2 ข้างเป็นสีเม็ดมะขามเข้ม ปีกทั้งใต้คอ - หน้าอกจนถึงใต้ท้อง บัวหงาย หรือขนอุยเครื่องคลุม หางพัด หางชัย เป็นสีดำมันเหลือบเขียวคล้ายปีกแมลงทับ แข้ง - ขา - นิ้ว - เล็บ เป็นสีเขียวหรือเขียวอมเหลือง ( จุดสังเกตเพื่อเข้าใจง่าย ไม่มีสาบปีกขนสีดำล้วนๆ )
ตัวเมีย สีขนทั้วตัวคล้ายไก่สีดำมาก แต่มีจุดที่แตกต่างกับไก่สีดำ 3 จุด คือ บริเวณหน้าต้องสีแดงสดใส ไม่มีปานดำ ตาจะเป็นสีแดงหรือสีส้มปนแดงสดใส ขั้ง - นิ้ว - เล็บ จะเป็นสีเขียวหรือเขียวอมเหลือง

เหลืองหางขาว
ตัวผู้ หน้า หงอน - เหนียง - ติ่งหู สีแดงสด ใบหงอนมีเม็ดทรายหรือพื้นกำมะหยี่ ตาสีเหลือง หรือออกสีส้มสดใส ตังแต่หัว - สร้อยคอและระย้าเป็นสีเดียวตลอด คือสีเหลืองออกส้ม หลังและหัวปีกทั้งสองข้างสีขนจะเข้มกว่าสร้อย - ระย้า ปีกทั้ง 2 ข้างไม่มีสาบปีกใบขนปีกมีสีขาวแซมมากเห็นชัดเจน ขนพื้น ตัว - หน้าอก - ถึงใต้ท้องท้องเป็นสีดำ มีปลายขนสีขาวขึ้นประปลาย ตั้งแต่หัว - ท้ายทอย - หัวปีกทั้ง 2 ข้างที่ข้อขาทั้ง 2 ข้าง มีขนแซมขาว บัวหงายหรือขนอุยเป็นสีดำ ปลายขาวประปราย เครื่องคลุมขนสีดำปนขาวหางกะลวยเป็นสีขาว หางพัดที่ใกล้กับหางชัยจะเป็นสีขาวมากกว่าสีดำ ส่วนหางพัดใบอื่นๆ เป็นสีดำแต่ปลายหางพัดจะเป็นสีขาวคล้ายๆกับไก่สีกระ จงอยปาก - แข้ง - เล็บ จะเป็นสีขาวอมเหลืองคล้ายสีงาช้าง
ตัวเมีย สีเหลืองหางขาว สีขนทั้งตัวจะเป็นสีดำ ขนบนหัว - หัวปีก ทั้ง 2 ข้างจะมีขนสีขาวเป็นหย่อมๆส่วนของขนหางจะเป็นสีดำตลอด ตาสีเหลืองหรือออกสีส้มสดใส ปาก แข้ง - นิ้ว - เล็บ จะเป็นสีขาวอมเหลือง

สีเหลืองลูกปลา
ตัวผู้ หน้า หงอน - เหนียง - ติ่งหู สีแดงสด ใบหงอนมีเม็ดทรายหรือพื้นกำมะหยี่ ตาสีส้มสดใสจงอยปากสีดำอมเขียว ปลายปากบนสีขาวอมเหลีอง ตั้งแต่หัว - สร้อยคอ และระย้าใบขนเป็นสีส้มแดง แกนกลางและขนตรงกลางเป็นสีดำ ถ้าดึงขนออกมาจะเป็นลักษณะขนสีดำขลิบขอบด้วยสีส้มแดงปลายขนมีจุดดำ หลังและหัวปีกทั้ง 2 ข้าง ไม่มีสาบเป็นสีดำมันเหลือบเขียวคล้ายปีกแมลงทับ ขนทั้งตัวบัวหงายหรือขนอุย ขนเครื่องคลุม หางชัย หางพัด เป็นสีดำมันเหลือบเขียว คล้ายปีกแมลงทับ ถ้าขนตัวออกสีดำด้าน หรือสร้อย - ระย้าเป็นสีเหลืองนวล ถือว่าไม่ใช่สีไก่ไทยเหลืองลูกปลา แข้ง - นิ้ว - เล็บ เป็นสีเหลืองหรือเหลืองอมเขียว
ตัวเมีย สีขนทั้งตัวจะเป็นสีดำ จุดเด่นของตัวเมียเหลืองลูกปลามีเฉพาะสร้อยคอ แกนกลางเป็นสีดำขลิบขอบด้วยสีส้มแดง และขนทั้งตัวเป็นสีดำมันเหลือบเขียวคล้ายปีกแมลงทับ ตาสีส้ม จงอยปากสีดำอมเขียว ปลายปากบนสีขาวอมเหลือง แข้ง - นิ้ว - เล็บ เป็นสีเหลืองหรือเหลืองอมเขียว
.สีเหลืองดอกโสน
ตัวผู้ หน้า หงอน - เหนียง -ติ่งหู สีแดงสด ใบหงอนมีเม้ดทรายหร์อพื้นกำมะหยี่ ตาสีส้มสดใส จงอยปากสีขาวนวลหรือสีเหลือง ขนหัว สร้อยคอและระย้าเป็นสีเหลือง (หมือนดอกโสน) ก้านขนของสร้อยคอและระย้าไม่มีสีดำจะเหลืองเท่ากันหมด หัวปปีกทั้ง 2 ข้างและหลังส้นขนจะเป็นสีน้ำตาลแดงสาบปีก 2 ข้างเป็นสีเหลืองอมตาล ขนปีกดำมันเหลือบเขียวคล้ายปีกแมลงทับ หน้าอก - ใต้ท้อง - จนถึงขนบัวหงายเป็นสีดำขนหาง เครื่องคลุมหางพัด หางชัยเป็นสีดำมันเหลือบเขียวคล้ายปีกแมลงทับ แข้ง - นิ้ว - เล็บ เป็นสีขาวนวลหรือสีเหลือง
ตัวเมีย คล้ายสีไก่ป่าเหลือง ต่างกันที่สร้อยคอ คือตัวเมียสีดอกโสน ขนสร้อยคอจะเป็นสีครีมนวล หลังปีกโคนหางปเนสีนวลอมน้ำตาล หางดำอมน้ำตาลเล็กน้อย จงอยปาก - แข้ง - นิ้ว - เล็บ เหมือนกับตัวผู้
สีกาบอ้อย
ตัวผู้ หน้า หงอน - เหนียง - ติ่งหู สีแดงสด ใบหงอนมีเม้ดทรายหรือพื้นกำมะหยี่ ตาสีส้มปนแดง หรือดำอมเหลือง ขนหัว - และสร้อยคอและระย้าเป็นสีครีมอมน้ำตาล (น้ำตาลอ่อนมากดุเป็นสีนวล) โคนของเส้นขนสร้อย และระย้าเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆขนหลังและหัวปีกทั้ง 2 ข้าง เป็นสีน้ำตาลแดงปีกทั้ง 2 ข้างสีดำเหลือบเขียวปีกแมลงทับตรงสาบปีกรูปสามเหลื่ยมเป็นสีน้ำตาลอ่อน ขนหน้าอก - ใต้ท้องเป็นสีดำมัน เครื่องคลุมอาจจะมีขลิบขอบเป็นสีครีมนวล หางพัด - หางชัย เป็นสีดำเหลือบเขียวคล้ายปีกแมลงทับ บัวหงาย (ขนอุย) เป็นสีดำ นิ้ว - เล็บ เป็นสีขาวนวล สีเหลืองหรือเหลืองอมเขียว
ตัวเมีย ขนตั้งแต่หัวถึงสร้อยคอจะเป็นสีเทาอมน้ำตาลใต้คอ - หน้าอก ถึงต้ท้องเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆส่วนสีตัวจนถึงเครื่องคลุมจะเป็นสีน้ำตาลอมดำ ใบหางพัดทั้งหมดเป็นสีดำน้ำตาล แข้ง - นิ้ว - เล็บ เป็นสีขาวนวลหรือสีเหลืองหรือสีเหลืองอมเขียว

ตัวผู้ หน้า – หงอน – เหนียง – ติ่งหูสีแดงสด ใบหงอนมีเม็ดทราย หรือพื้นกำมะหยี่ ตาสีแดงหรือส้มปนแดง จงอยปากสีเหลือง หรือดำอมเหลืองขนหัว สร้อยคอ ระย้า เป็นสีน้ำตาลอมแดง แต่สีไม่เข้มเท่าสีเม็ดมะขามขนหลังและหัวปีกทั้งสองข้างเป็นสีเม็ดมะขาม ปีกทั้ง 2 ข้างสีดำเหลือบเขียวปีกแมลงทับ ตรงสาบปีกที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสีน้ำตาลแดงเข้ม ขนอก – ใต้ท้องเป็นสีดำ ขนหางทั้งหมดตั้งแต่เครื่องคลุม หางพัดหางชัย เป็นสีดำเหลือบเขียวปีกแมลงทับ บัวหงาย (ขนอุย) สีดำ แข้ง - นิ้ว - เล็บ มีทั้งเหลือง สีเหลืองอมเขียว สีเขียว และ หรือสีเขียวอมเทา
ตัวเมีย สีน้ำตาลอมเหลืองดำ ใบขนแต่ละเส้นจะมีลายละเอียดๆ เป็นสีน้ำตาลดำอยู่ในใบขนทั้งใบ ขนคอหรือสร้อยคอมีลายไม่เด่นชัดขนอกไล่ถึงใต้ท้องเป็นสีนวลขนปีกและหางพัดสีเดียวกันคือ เป็นสีน้ำตาลอมดำ แข้ง – นิ้ว – เล็บ ก็เช่นเดียวกับไก่แจ้ตัวผู้

ไก่ป่าเข้ม


ไก่ป่าเหลือง
ตัวผู้ หน้า - หงอน – เหนียง – ติ่งหูสีแดงสด ใบหงอนมีเม็ดทรายหรือพื้นกำมะหยี่ ตาสีแดงหรือส้มปนแดงจงอยปากสีเหลืองหรือดำอมเหลือง ขนหัวเป็นสีส้มแดงไล่เรื่อยไปเป็นสร้อยคอสีส้มสว่างสดใส ระย้าสีเดียวกับสร้อยคอ ขนหลังและหัวปีกเป็นสีส้มแดง ปีกทั้งสองข้างเป็นสีน้ำเงินอมม่วง ส่วนปีกตั้งแต่ส่วนกลางที่สัมผัสพื้นที่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่เรียกกันว่าสาบปีก นั้นเป็นสีน้ำตาลแดง ขนอก – ใต้ท้องสีดำ ขนหางทั้งหมดเป็นสีดำ เหลือบเขียวปีกแมลงทับ แข้ง – นิ้ว – เล็บสีเหลือง หรือเขียวอมเทา (ใช้ได้ถือว่าให้เกียรติบรรพบุรุษไก่ป่า)
ตัวเมีย ขนทั้งตัวจะเป็นสีครีมนวล สร้อยคอเป็นสีน้ำตาลอมแดง หลัง – ปีก โคนหาง เป็นสีนวลอมน้ำตาลหางดำอมน้ำตาลเล็กน้อย