พันธุ์ควายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย

Menu | Bottom

ควายไทย

ควายไทยเป็นควายปลักมีนิสัยชอบนอนแช่ปลักเกษตรกรส่วนใหญ่คุ้นเคยกับควายไทยดีอยู่แล้ว
ลักษณะประจำพันธุ์ : ควายไทยมีรูปร่างล่ำสัน บึกบึน ลำตัวสั้น ท้องใหญ่ หน้าสั้น หน้าผากแผนราบตานูนเด่นชัด ช่วงระหว่างรูจมูกทั้งสองข้างกว้าง คอค่อนข้างยาว หัวไหล่และอกนูนเด่นชัด บั้นท้ายหักลงมา มีสีเทาเข้มเกือบดำ และสีเผือก


ควายพันธุ์มูร่าห์

แหล่งกำเนิด :
มีแหล่งกำเนิดจากประเทศอินเดีย กรมปศุสัตว์ได้จัดซื้อมาเลี้ยงขยายพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521
ลักษณะประจำพันธุ์ : จัดเป็นประเภทควายแม่น้ำเนื่องจากชอบน้ำสะอาดไม่ชอบลงโคลน ลักษณะทั่วไปเป็นควายตัวใหญ่มีสีดำ หน้าผากนูน เขาสั้นและบิดม้วนงอ เมื่อโตเต็มที่ตัวผู้หนักประมาณ 550 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 450 กิโลกรัม เมื่อแรกเกิดน้ำหนักประมาณ 30-35 กิโลกรัม ควายพันธุ์นี้เป็นหนุ่มสาวเต็มที่เมื่ออายุ 2 ปีครึ่งถึง 3 ปี แม่ควายให้ลูกตัวแรกอายุประมาณ 3 ปี ถึง 3 ปีครึ่ง ระยะอุ้มท้องสั้นกว่าควายไทย คือ ประมาณ 304 ถึง 312 วัน มีความสามารถให้น้ำนม 1,300 - 2,300 ลิตร ให้นมได้นาน 8 - 10 เดือน ควายพันธุ์นี้ชอบน้ำสะอาดและชอบอาบน้ำทุกวันไม่เหมาะที่จะใช้ไถนา ต้องเลี้ยงดูและให้อาหารดีกว่าควายไทย


ควายลูกผสม

ลักษณะประจำพันธุ์ :
ควายลูกผสมระหว่างควายไทย กับ ควายมูร่าห์ จะมีลักษณะทั้งสองพันธุ์ผสมกัน จะมัลักษณะขายาวแต่ลำตัวไม่หนาทึบเหมือนควายมูร่าห์ หัวมีลักษณะไปทางพันธุ์มูร่าห์หน้าผากไม่ค่อยนูนเด่น เขามีความยาวระหว่างทั้งสองพันธุ์และบิดเพียงเล็กน้อย เต้านมจะดีกว่าควายไทย ใช้งานได้ดีเช่นเดียวกับควายไทย ควายลูกผสมเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดใหญ่กว่าควายไทยตัวผู้จะหนักประมาณ 730 - 800 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 630 - 650 กิโลกรัมMenu | Top