ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายโคเนื้อ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยฯโคเนื้อโดย คุณเอก วิทูรพงศ์ คุณดนัย คำขวัญ คุณอรพรรณ วงศ์คำ และคุณพิชิต ชูเสน เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยฯทับกวาง ได้ออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของฟาร์มวัวทอง 15 ม.6 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ซึ่งดำเนินการโดยคุณวิบูลย์ มโนมัยวงศ์ ซึ่งการจัดการภายในฟาร์มจะเป็นการเลี้ยงโคแบบขังคอก มีการตัดหญ้าสดให้โคกินร่วมกับข้าวโพด โดยทั่วไปแล้วโคภายในฟาร์มมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงดีมาก
โรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ
คุณประสาน มโนมัยวงศ์(ขวา) คุณดนัยฯ(ซ้าย)
บรรยากาศภายในโรงเรือน
โครุ่น เพศผู้
คุณวิทย์ฯ(ขวา) สัตวบาลประจำฟาร์ม
แม่โคบราห์มันในฟาร์ม
ข้าวโพดสับที่เตรียมให้โค
พ่อโคบราห์มันแดงในฟาร์ม
แม่โคบราห์มันกำลังนอนพักผ่อน
วัตถุดิบเตรียมผสมอาหารให้โค คุณดนัยฯ กำลังเดินตรวจเยี่ยมฟาร์ม คุณเอกฯแนะนำวิธีการเก็บข้อมูล
กลับหน้าหลัก