มุ่งเจริญ ฟาร์ม
 
ดำเนินการโดย นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ที่ตั้ง 441-443 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นการเลี้ยงโคบราห์มันพันธุ์แท้ และโคลูกผสมพื้นเมือง-ทาจิมะ มีโคทั้งหมด 104 ตัว
มุ่งเจริญ ฟาร์ม
โคบราห์มันแดงที่เลี้ยง
ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงดี
มีหญ้าสดให้กินตลอดเวลา
อิ่มแล้วนอนพัก
มีหญ้าสดให้กินตลอดเวลา
โครุ่นอีกส่วนหนึ่ง
โครุ่นอีกส่วนหนึ่ง
โครุ่นอีกส่วนหนึ่ง
โคบราห์มันที่เลี้ยงรวมกับลูกผสมพื้นเมือง-ทาจิมะ
โครุ่น
โคลูกผสมพื้นเมือง-ทาจิมะ
พ่อโคบราห์มันแดง
โคลูกผสมพื้นเมือง-ทาจิมะ
โครุ่น
โคลูกผสมพื้นเมือง-ทาจิมะ
โคลูกผสมพื้นเมือง-ทาจิมะ
โคลูกผสมพื้นเมือง-ทาจิมะ
พ่อโคบราห์มันแดง
พ่อโคบราห์มันแดงแทะเล็มในแปลงหญ้า
แปลงหญ้าขน
กำลังตัดหญ้าเลี้ยงโค
หญ้าที่เตรียมให้โคในคอก
ฟางข้าวสำรอง