Home พันธุ์สัตว์ปีก นกอีมู
นกอีมู

 

 

นกอีมู  (Emu)

 

ชื่อสามัญ    นกอีมู (Emu)
ชื่อวิทยาศาสตร์    Dromaius novaehollandiae
ลักษณะประจำพันธุ์
หน้ามีสีฟ้าอมเขียว บนหัวมีขลักษณะเด่นและลักษณะด้อย หนังมีคุณภาพดี ขนใช้เป็นเครื่องประดับและตกแต่งเสื้อผ้า เนื้อรสชาติดีคล้ายเนื้อวัว แต่โคเลสเตอรอลต่ำกว่า น้ำมันใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางค์และยาบางชนิด ไข่มีสีสรรสวยงาม
แหล่งกำเนิด
มีถิ่นกำเนิดในประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้วิจัยและปรับปรุงพันธุ์ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
นยาวแข็ง 2 -3 เส้น ปีกเล็กไม่สามารถบินได้ ลักษณะสีขนน้ำตาลเทา มองดูเหมือนสลับลายทั้งตัว ปากสีดำ แข้งสีดำ มีนิ้วเท้า 3 นิ้ว

ลักษณะการให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจ

น้ำหนักโตเต็มที่ (ประมาณ 60 สัปดาห์)              

       40 - 60     

        กิโลกรัม       

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก

3

ปี

ผลผลิตไข่

3

วัน/ฟอง

ปริมาณไข่เฉลี่ย

30

ฟอง/ปี

น้ำหนักไข่

500 - 700

กรัม

ระยะเวลาการให้ผลผลิต

7 - 12

ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
View My Stats
dld.go.th/breeding/poultry, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
Poultry Research and Development Section, Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement, Department of Livestock Development
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel./Fax 0 2653 4454