พบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ แจ้งเบาะแสได้ที่ e-mail : dr_sorravis1@yahoo.com

ประชุมประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ

alt ประชุมประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ

                                รองอธิบดีกรมปศุสัตว์นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข เชิญประชุมประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๔ ชั้น ๗ ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ เพื่อหาแนวทางการดำเนินการของฝ่ายไทยหลังยื่นคำร้อง National Pork Producer ให้พิจารณาตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) ต่อไทย และนำผลการประชุมเสนอให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศใช้เป็นข้อมูลในการเจรจาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

alt 

alt 

alt 

alt 

alt 

alt 

alt 

alt 

alt 

alt 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:08 น.)

 
รูปภาพ
ประชุมคณะทำงานประสานระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย ครั้งที่ 3/2556
พฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2013
ประชุมคณะทำงานประสานระบบคอมพาร์ทเมนต์ใน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมรับทราบนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ 2557
ศุกร์, 04 ตุลาคม 2013
ประชุมรับทราบนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมคณะกรรมการโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green City) ครั้งที่ 1/2556
ศุกร์, 04 ตุลาคม 2013
ประชุมคณะกรรมการโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green City)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการอบรม กฎหมายและกฎระเบียบในการนำเข้าอาหาร รุ่นที่ 2
อังคาร, 23 เมษายน 2013
โครงการอบรม กฎหมายและกฎระเบียบในการนำเข้าอาหาร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการอบรม กฎหมายและกฎระเบียบในการนำเข้าอาหาร รุ่นที่ 1
อังคาร, 23 เมษายน 2013
โครงการอบรม กฎหมายและกฎระเบียบในการนำเข้าอาหาร... อ่านเพิ่มเติม...
เอกสารหนังสือเวียนเพื่อทราบ

โครงการเร่งด่วน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย
B-Agonist
สถานที่จำหน่าเนื้อสัตว์
ความรู้ด้านการศึกษา
การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์