โปรแกรม Microsoft Outlook นี้ทางไมโครซอฟแถมให้มากับ โปรแกรม Microsoft Office ทุกรุ่น มีประโยชน์คือช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน e-mail เก็บชื่อผู้ที่ติดต่อ สร้างตารางนัดหมายงาน ครับ สาารถ Download e-mail มาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Microsoft Outlook ในการจัดการจดหมายได้แม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมต่อกับ Internet 

 

การติดตั้งครั้งแรก
เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook เลือกคลิ๊กที่ --> Tool --> Account Setting --> New หรือ Change เสร็จแล้วให้ตั้งค่าต่างๆของผู้ใช้งานดังนี้

Your Name: พิมพ์ชื่อนามสกุลของเรา เช่น Sopon Chinvaroj

E-mail Address: พิมพ์ e-mail ของเรา เช่น อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Account Type: POP3

Income mail Server: imap.dld.go.th

Out going mail Server: smtp.dld.go.th

User Name: พิมพ์ e-mail address ของเรา เช่น อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Password: พิมพ์รหัสผ่านของเรา ********

เมื่อติดตั้งเสร็จ จดหมาย e-mail จะย้ายเข้ามาสู่โปรแกรมนี้โดยอัตโนมัติ

วิธีเพิ่มชื่อผู้ติดต่อ

เลือกเมนู Contacts ที่บริเวณด้านล่าง ซ้ายมือของหน้าจอภาพ --> เลือก New Contact ที่เมนูด้านบน ซ้ายมือของจอภาพ --> กรอกรายละเอียดของผู้ติดต่อ (ถ้าต้องการถ่ายโอนข้อมูลชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ จากเครืองโทรศัพท์มือถือ ต้องติดตั้งโปรแกรมที่ได้มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่น

วิธีการนำข้อมูลผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ ทำสำเนาไปใช้กับเครื่องอื่น (ส่วนใหญ่ใช้ในกรณ๊ที่จำเป็นต้องล้างเครื่องคอมพิวเตอร์)

  • เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook --> ผู้ติดต่อ --> แฟ้ม --> การนำเข้าและการส่งออก... --> Export to a personal folder file (.pst) --> next --> ผู้ติดต่อ --> Next --> เรียกดู --> เลือก Folder ที่จะนำไฟล์สำเนาไปเก็บไว้ --> ตั้งชื่อไฟล์ --> Finish

วิธีการนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อจากไฟล์ที่สำเนาไว้

  • เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook --> ผู้ติดต่อ --> แฟ้ม --> การนำเข้าและการส่งออก... --> Import from another program or file --> เลือกหาไฟล์ที่เราทำสำเนาเก็บไว้

แก้ไขล่าสุด ( จันทร์, 16 พฤษภาคม 2011 10:48 )