ปัจจุบันการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกร online ของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ยังใช้งาน server ร่วมกับระบบ e-service ของกรมฯ ซึ่งต้องการลดการจราจรภายใน server ให้การบริการ e-service คล่องตัวขึ้น ทางกรมฯ จึงล็อคระบบทะเบียนเกษตรกร online ไม่ให้พิมพ์รายงานในช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. แต่ยังคงให้คีย์ข้อมูลได้ตลอดทั้งวัน ฉะนั้นศูนย์ฯ/สถานีฯ ที่ต้องการพิมพ์รายงาน ควรวางแผนใช้งานเฉพาะในช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต

แก้ไขล่าสุด ( อาทิตย์, 25 มีนาคม 2012 06:22 )