ในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 นายสมพล  ไวปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ได้สำรวจการซื้อ - ขายหญ้าหวายข้อตัดสดที่สนามชนวัว ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง

พบว่าหญ้าหวายข้อยังเป็นหญ้ายอดนิยมที่มีการซื้อ - ขายกันมาก ในราคากระสอบละ 100 บาท ( 30 กิโลกรัม) พบว่า ในเกษตรกร 10 ราย ที่นำหญ้ามาขาย จะเป็นหญ้าหวายข้อ 9 ราย และเป็นหญ้าแพงโกล่า 1 รายเท่านั้น ซึ่งที่สนามชนวัวแห่งนี้มีการชนวัวกัน 5 วัน เปรียบวัว 2 วัน รวมเป็นระยะเวลา 7 วัน ที่เกษตรกรสามารถนำหญ้าที่ปลูกมาขายได้ และจากการสอบถามยังพบว่า เกษตรกรจะขายหญ้าได้ประมาณวันละ 30-70 กระสอบ หรือประมาณวันละ 3,000 – 7,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพเสริมรายได้ที่ทำกำไรได้ไม่น้อยกว่าอาชีพเสริมอื่นๆในภาคใต้ ทั้งนี้เกษตรกรที่นำหญ้ามาขาย ยังสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปขายตามสนามชนวัวอื่นๆ อีกด้วย ทั้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สงขลา ตรัง และนครศรีธรรมราช

แก้ไขล่าสุด ( อังคาร, 18 ตุลาคม 2011 07:33 )