การเคลื่อนย้ายวัว ของกองบำรุงพันธุ์สัตว์ ที่อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

25541012 2

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

ข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 09:05 น.)