[ไก่พื้นเมือง] [สุกรพื้นเมือง] [โคพื้นเมือง] [กระบือพื้นเมือง] [Main]

ไก่พื้นเมืองไทย

ไก่พื้นเมืองไทยมีความหลากหลายทางพันธุกรรม เพราะมีอยู่มากมายหลายพันธุ์ ซึ่งอาจจำแนกได้เป็น 4 พันธุ์ ใหญ่ ๆ คือ
 • ไก่อู หรือไก่ชน
 • ไก่แจ้
 • ไก่ตะเภา
 • ไก่กลายพันธุ์
ไก่พื้นเมืองไทยยังมีคุณลักษณะดีเด่นมากมาย เช่น เนื้อมีคุณภาพดี รสชาติอร่อย ไก่ตัวเมียมีความสามารถในการฟักไข่ สามารถปรับตัวได้ในสภาพขาดแคลนอาหารในหมู่บ้าน บินหนีศัตรูได้ และสามารถต่อสู่ป้องกันตัวได้เป็นอย่างดี ฯลฯ ซึ่งคุณลักษณะ ดีเด่นเหล่านี้ เป็นคุณลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอด ไปสู่ลูกหลานได้


ไก่พันธุ์เหลืองหางขาว

แหล่งกำเนิด มีถิ่นกำเนิดแถบภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกถือว่าเป็นแหล่งไก่พันธุ์เหลืองหางขาวพันธุ์ดี ปัจจุบันไก่พันธุ์นี้แพร่กระจายไปทั่วประเทศ
ประเภท ไก่พันธุ์เหลืองหางขาวจัดเป็นไก่ขนาดกลาง เพศผู้หนักประมาณ 3.0-3.5 กิโลกรัม
สีเปลือกไข่ สีขาวนวล

ลักษณะประจำพันธุ์
 • เพศผู้
  ปากสีขาวอมเหลือง หรือสีงา ปากยาว อวบใหญ่ มีร่องน้ำชัดเจน
  ตาตาเหยี่ยว หัวตาแหลม รอบตาดำมีสีขาวอมเหลือง
  หงอนหงอนแจ้ หรือหงอนหิน
  สร้อยคอสีเหลืองชัดเจนหรือเหลืองแกมส้ม สร้อยคอยาวต่อกับสร้อยหลัง
  สร้อยหลังสีเหลืองเหมือนกับสร้อยคอ เส้นขนละเอียดยาวเป็นระย้า และเรียงกันเต็มแผ่นหลัง
  ขนลำตัวสีดำมีขาวแซมได้บางแห่ง เช่น หัว หัวปีก ข้อขา
  หางขนหางกะลวยมีสีขาว พุงยาวออกมาเห็นเด่นชัด ยิ่งขาวและยาวมาก ๆ ยิ่งดี
  หางกะลวยสีขาว
  ขา แข้ง เดือยสีขาวอมเหลือง เป็นสีเดียวกับปาก

 • เพศเมีย ลักษณะเหมือนตัวผู้แต่ไม่มีสร้อยหลังและปีก สร้อยคออาจมีสีเหลืองได้บ้าง


ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ

แหล่งกำเนิด แถบภาคกลาง เช่น สุพรรณบุรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดไก่ประดู่หางดำชั้นดี
ประเภท ไก่พันธุ์ประดู่หางดำจัดเป็นไก่ขนาดกลาง เพศผู้หนักประมาณ 3.0-3.5 กิโลกรัม เพศเมียหนัก 2.5-3.0 กิโลกรัม
สีเปลือกไข่ สีน้ำตาลอ่อนลักษณะประจำพันธุ์
 • เพศผู้
  ปากสีดำ อูมใหญ่ คล้ายนกแก้ว ปากบนมีร่องน้ำ 2 ร่อง
  ตาสีประดู่ สีดำ หรือสีแดง
  หงอนหงอนหิน ไม่มีจักเลย
  สร้อยคอสีประดู่ ยาวประบ่า
  ปีกใหญ่ ยาว
  สร้อยปีกสีประดู่
  สร้อยหลังสีประดู่ ระย้าประกัน
  ขนลำตัวปีก และหางพัด สีดำ
  หางกะลวยสีดำ
  แข้ง เล็บ เดือยสีดำ
 • เพศเมีย ลักษณะเหมือนตัวผู้ แต่ไม่มีสร้อยการให้ผลผลิต
ไม่ว่าจะเป็นไก่พันธุ์เหลืองหางขาว หรือประดู่หางดำ ที่เลี้ยงในสภาพของเกษตรกร จะให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน คือ ไข่ปีละ 30-40 ฟอง อัตราการฟักออก 75-85 % หรือผลิตลูกได้แม่ละ 25-30 ตัว/ปี และใช้เวลาเลี้ยง 5-6 เดือน จึงจะหนัก 1.5 กิโลกรัมขึ้นไป

กรมปศุสัตว์กับการพัฒนาไก่พื้นเมือง
กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย เพื่อใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมที่ดี โดยเน้นการใช้ประโยชน์อย่างยั้งยืน จึงได้จัดทำเป็นโครงการวิจัยด้าน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมือง โดยพัฒนาสายพันธุ์
  1. การเพิ่มจำนวนลูกต่อแม่ต่อปี และลดระยะเวลาเลี้ยงลูกให้สั้นลง
  2. ปรับปรุงด้านอัตราการเจริญเติบโตให้ดีขึ้น
  3. พัฒนาสูตรอาหารไก่พื้นเมืองให้เหมาะสม
 • กระจายไก่พื้นเมืองพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร เป็นการทดลองในฟาร์มเกษตรกร