รายงานสถานการณ์ไข้หวัดนกประจำวัน  
   วันที่ 1 เมษายน 2551 (รายงานสถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตาย)     
   วันที่ 2 เมษายน 2551 (รายงานสถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตาย)     
   วันที่ 3 เมษายน 2551 (รายงานสถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตาย)     
   วันที่ 4 เมษายน 2551 (รายงานสถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตาย)     
   วันที่ 5 เมษายน 2551 (รายงานสถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตาย)     
   วันที่ 6 เมษายน 2551 (รายงานสถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตาย)     
   วันที่ 7 เมษายน 2551 (รายงานสถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตาย)     
   วันที่ 8 เมษายน 2551 (รายงานสถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตาย)     
   วันที่ 9 เมษายน 2551 (รายงานสถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตาย)     
   
     
 
 
 
 
 
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :9 เมษายน 2551
เวลา 17.00 น.

   Copyright © 2003  Department  of  Livestock  Development.  All  right  reserved.
   
    ศูนย์สารสนเทศ  กรมปศุสัตว์  E - mail : info@dld.go.th  Tel. 0-2653 - 4444 ต่อ 2331-2