กลับสู่หน้าหลัก
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับไอที
ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์
อินเตอร์เน็ต
เน็ตเวิร์ค
การรักษาความปลอดภัย
ไวรัส
ทิปและเทคนิค
การเลือกซื้อ
 
รอบรู้วินโดวส์ xp
 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 
BIOS
 หมายถึง ส่วนของโปรแกรมซึ่ง
 มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของ
 อุปกรณ์ป้อนข้อมูลและอุปกรณ์
 แสดงผลของคอมพิวเตอร์
 ย่อมาจาก
Basic Input /
 output System
ระวัง หนอนอินเตอร์เน็ต ตัวใหม่ W32.Netsky@MM

แพร่กระจายทาง email โดยอาศัยเครื่องที่ถูกหนอนชนิดนี้ คุกคามเป็นพาหะ สำหรับการส่งอี-เมล์ที่แนบไฟล์ของหนอนชนิดนี้ออกมา ในปริมาณมากและemail address ที่ส่งไปนั้นหนอนจะสแกนหาในไฟล์ต่างๆ และผ่านทางการแชร์ไฟล์ โดยจะค้นหาที่ไดรฟ ์C: ถึง Z: ถ้าพบโฟลเดอร์ใด ก็ตามที่มีชื่อประกอบด้วย คำว่า "Share" หรือ "Sharing" หนอนก็จะคัดลอกตัวหนอนเอง ไปยังโฟลเดอร์ นั้นๆ

 
Google คืออะไร
เว็บไซต์ Google (www.Google.co.th) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในการค้นหาข้อมูลในโลกของอินเตอร์เน็ต โดยค้นหาข้อมูลจากข้อความ หรือตัวอักษรที่พิมพ์เข้าไป แล้วทำการค้นหาข้อมูล รูปภาพ หรือเว็บเพจที่เกี่ยวข้องนำมาแสดงผล เว็บไซต์ Google ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ต้องการค้นหาข้อมูล
 
โปรแกรม FontLister โปรแกรมดู Font ให้ง่ายขึ้น

หากคุณต้องการหาโปรแกรมดู Font ดีๆ เก็บเอาไว้ใช้สักตัวหนึ่ง ซึ่งคุณอยากได้โปรแกรมดู Font ที่สามารถดู Font ใน Directory ไหนก็ได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้ง Font นั้นๆ ลงเครื่องก่อน ลองมาดูโปรแกรม fontlister ซึ่งเป็นโปรแกรม Shereware ที่คุณสามารถนำมาใ้ช้ประโยชน์ ได้อย่างดีทีเดียว

 
การลบ password ใน bios
วิธีการ Reset BIOS (CMOS) Password หรือพูดง่ายๆ ว่า ลบ Password ใน BIOS นั่นเอง ซึ่งจะทำให้คุณสามารถทำการ เข้าไป Set ค่าต่างๆ ใน BIOS ที่มีการตั้ง Password ได้โดยที่ไม่ต้องใส่ Password มีประโยชน์ ในกรณีที่คุณจำ Password ไม่ได้
 
เปิดโลก IT Certificate วัดความสามารถบุคลากรไอที
ปัจจุบัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีการจัดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ของบุคคลที่
มีต่อผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อที่จะสามารถประเมินได้อย่างคร่าวๆ ว่าบุคคลนั้นมีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงไร เช่น ไมโครซอฟท์ ซัน ไมโครซิสเต็ม ซิสโก้ซิสเต็ม ออราเคิล และโนเวล ซึ่งประกาศนียบัตรของแต่ละผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป
 
จับ Word ใส่ PowerPoint อย่างมืออาชีพ
คุณคงเคยต้องการนำเสนองานโดยใช้โปรแกรม PowerPoint แต่ข้อมูลของคุณอยู่ในโปรแกรม Word แล้วคุณ ต้องการแทรกเอกสาร Word เข้าไปในไฟล์ PowerPoint ซึ่งวิธีของคุณคง หมายถึง การ ตัด และแปะ (cut & paste) แต่ผลลัพธ์ที่ได้ดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ และเสียเวลา มาลองวิธีนี้ดู
 
แก้ปัญหาบันทึก password ที่ใช้ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้
เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราที่เราใช้ connect อินเตอร์เน็ตบ่อย ๆ ไม่ยอมบันทึกรหัสผ่านที่ใช้ต่ออินเตอร์เน็ต ทั้ง ๆ ที่เราก็ได้คลิกเลือกตัวเลือก Save password แล้วก็ตาม ทำให้ต้องเสียเวลาพิมพ์ password ใหม่ทุกครั้ง
 
Virus Alert     
W32.Netsky@mm
W32.Bagle.B@mm
W32.Mydoom@mm
W32.Beagle.A@mm
W32.Swen.A@mm
W32.Sobig.B@mm
W32.Sobig.F@mm
W32.Nachi.Worm
W32.Blaster.Worm
W32.Mimail.A@mm
W32.Bugbear.B@mm
CodeRed.F
 
Download     
Ad-Aware SE
Trendmicro_spyware
Acrobat Reader 7.08
Norton Definition 16/01/2551
McAfee DAT File 17/01/2551
ไทยใน Winamp 2.8
Window Media Player 9
 
Fix Tool    
Fix Netsky
Fix Beagle.B
Fix Mydoom
Fix Beagle.A
Fix Blaster
Fix Bugbear
Fix CodeRed I&II
Fix Nimda
Fix Sircam
Fix Sobig.A
Fix Sobig.B
Fix Sobig.C
Fix Sobig.F
Sysclean 113
    lpt 113
    sysclean