ก า ร เ ลื อ ก ซื้ อ CD - Rom
 
Drive ประเภทต่างๆ ที่กล่าวถึงนี้ จะหมายถึง CD-ROM, CD-RW, DVD และ COMBO Drive ซึ่ง Drive แต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติและความสามารถต่างกัน และถือได้ว่า Drive ต่างๆ เหล่านี้ เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน สำหรับคุณสมบัติของอุปกรณ์แต่ละตัวมีดังนี้
 • CD-ROM Drive
  ย่อมาจาก Compact Disk - Read Only Memory Drive เป็นอุปกรณ์สำหรับอ่านอ่าน CD, VCD ซึ่งสามารถอ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถบันทึกข้อมูลหรือโปรแกรมลงไปได้ สำหรับความจุของแผ่น CD จะมีความจุประมาณ 650 MB ถ้าเล่นเป็นภาพยนตร์จะได้นานประมาณ 1 ชั่วโมง
 • CD-RW Drive
  เป็นอุปกรณ์ที่เน้นใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลหรือโปรแกรมประเภทต่างๆ ลงบนแผ่น CD-R, CD-RW นอกจากการบันทึกข้อมูลแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องอ่านแผ่น CD, VCD ได้อีกด้วย

  ตัวเลขน่ารู้เกี่ยวกับตัวเลขของ CD-ROM ตัวอย่างเช่น 24x/12x/32x

  • ตำแหน่งแรก ( 24x ) หมายถึง ความเร็วในการเขียนแผ่น CD-R
  • ตำแหน่งสอง ( 12x ) หมายถึง ความเร็วในการเขียนแผ่น CD-RW
  • ตำแหน่งสาม ( 32x ) หมายถึง ความเร็วในการอ่านแผ่น CD / R / RW
 • DVD Drive
  ย่อมาจาก Digital Versatile Disk เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอ่านแผ่น DVD ซึ่งมีความจุของข้อมูลประมาณ 4.7 GB บางรุ่นสูงถึง 17 GB ถ้าเปรียบเทียบกับแผ่น CD แล้ว DVD จะมีความจุสูงกว่าแผ่น CD หลายมาก ที่สำคัญ Drive ที่เป็น DVD จะสามารถอ่านแผ่นที่เป็น CD และ VCD ได้อีกด้วย
 • COMBO Drive
  เป็นอุปกรณ์ที่รวมเอาความสามารถของ CD-RW และ DVD เข้าด้วยกัน

  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแผ่น CD-R, CD-RW

  CD-R เป็นแผ่น CD ที่สามารถบันทึกได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถบันทึกซ้ำได้
  CD-RW เป็นแผ่น CD ที่สามารถบันทึกได้ และสามารถนำมาบันทึกซ้ำได้


  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการติดตั้ง CD Drive

  แบบติดตั้งแบบภายใน - นิยมใช้กันมากเนื่องจากราคาถูก
  แบบติดตั้งแบบภายนอก - ราคาอาจแพงกว่าสักนิด แต่สะดวก สามารถนำไปใช้งานหรือเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก


  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการการเชื่อมต่อ
 • แบบติดตั้งแบบภายใน - นิยมใช้การเชื่อมต่อแบบ IDE ซึ่งเป็นมาตราฐานเดียวกับการติดตั้งแบบ Harddisk อีกแบบคือการเชื่อมต่อ SCSI ซึ่งมีราคาแพงกว่า แต่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลมากกว่า
 • แบบติดตั้งแบบภายนอก - นิยมใช้การเชื่อมต่อแบบ USB ซึ่งถือว่า USB เป็น port มาตราฐานสำหรับเครื่องคอมฯ รุ่นใหม่ๆ ไปแล้ว

  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Burn Proof หรือ No Buffer Under Run

  โดยปกติเครื่องเขียนแผ่น CD ของคุณ จะมี Buffer แต่ก็มีโอกาสบ่อยครั้งมาก ที่ Buffer ที่มีอยู่นั้น ไม่เพียงพอ ในการใช้งาน โดยอาจจะเกิดขึ้น เพราะความเร็วในการเขียน ที่สูงไป หรือคุณ อาจจะใช้งาน ควบคู่ไปกับ การทำงานอื่นๆ ไปด้วย ซึ่งต่างก็ส่งผล ต่อการทำงานของ Buffer ทั้งสิ้น ซึ่งหากเกิดปัญหา Buffer ไม่เพียงพอ ก็จะเกิดปัญหา ข้อมูลที่เขียนแผ่น CD ขาดช่วงขึ้นมา ทำให้แผ่นที่เขียนอยู่นั้นเสียไป เราเรียกปัญหานี้ว่า "Buffer Under Run Error" แต่ด้วย เทคโนโลยี Burn Proof นี้ จะช่วยแก้ปัญหา Buffer เพราะสามารถ หยุดเขียนแผ่น ในกรณีที่ Buffer ไม่พอ และกลับมาเขียนต่อ เมื่อเครื่องสามารถ ทำงานได้ตามปกติ ดังนั้น อย่าลืมตรวจสอบก่อนว่า เครื่อง CD-RW Drive ของคุณ รองรับเทคโนโลยีนี้แล้วหรือยัง !!

  ดังนั้นการเลือก Drive เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้น คงต้องพิจารณาดูให้ดีกว่า จะนำไปใช้งานเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง เพราะราคาของ Drive แต่ละประเภทตามข้างต้นนั้น จะมีราคาแตกต่างกันมากพอสมควร

 
ที่มา :  Com-variety