ล บ ห ลั ก ฐ า น จ า ก ก า ร ท่ อ ง I n t e r n e t
 
           การที่เราท่องไปในโลกอินเตอร์เน็ตนั้น บางครั้งเราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของเรา เช่น ข้อมูลที่ต้องมีระบบความปลอดภัยเข้ามาช่วย เป็นต้น ดังนั้นการลบสิ่งที่แสดงว่าเราไปไหนมาบ้างจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นได้รู้ว่าเราไปที่ใด login หรือดาวน์โหลดอะไรจากที่ไหนมา
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะป้องกันไม่ให้คนอื่นสะกดรอยคุณแล้ว ไม่ควรพลาดบทความนี้ ซึ่งเราจะเสนอวิธีการลบร่องรอยจากการท่องอินเตอร์เน็ต
     ลบ History
          
การลบประวัติศาสตร์หรือสมุดบันทึก (Clear History ที่อยู่ในส่วน Internet Option) ที่บันทึกว่าคุณไปท่องเว็บไซต์ไหนมาบ้าง (History) นั้นเป็นสิ่งแรกที่คุณต้องคำนึงถึงเนื่องจากมันจะบันทึกทุก ๆ เว็บเพจที่คุณเข้าไปชม และจะแสดงขึ้นเมื่อคุณกำลังพิมพ์ Address ใน browser วิะีการลบก็เริ่มจาก
     ลบ Temporary
        
 การลบเทมโพรารี่ เป็นการลบไฟล์ต่าง ๆ ที่นำมารวมเป็บเว็บเพจซึ่งจะมีไฟล์ประเภทรูปภาพ ไฟล์เว็บเพจต่าง ๆ โดยปกติจะเก็บเอาไว้เพื่อแสดงผลตอน Offline วิธีการลบนั้นสามารถทำต่อจากการลบ History ได้ทันทีคือ ไปคลิกปุ่ม Delete Files... ตรงบริเวณของ Temporary Internet ซึ่งอยู่เหนือ History
     ลบ Cookies
        
คุกกี้นั้นเป็นไฟล์ที่ได้มาจากการเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการจดจำว่า คุณนั้นได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อไหร่ แล้วบ่อยแค่ไหน โดยทั่วไปคุกกี้ก็จะมีวันหมดอายุ แต่ถ้าหากเราอยากจะลบมันออกก่อนอายุ ก็ไม่มีปัญหาครับ โดยการเข้าไปที่ Internet Option แล้วคลิกปุ่ม Delete Cookies
      โดยเข้าที่ Internet explorer คลิก Tools > Internet Option > ที่แท็บ General

 
ที่มา : หนังสือรวมปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต