คืนชีวิตให้ Windows ด้วย System Restore
 
            ไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกที่พบว่า บางครั้งเมื่อติดตั้งโปรแกรม หรืออุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปใน Windows แล้วปรากฏว่า "ระบบรวน" โชคดีที่ Windows มีเครื่องมือที่สามารถย้อนเวลา เพื่อคืนเสถียรภาพการ ทำงานให้กับระบบได้


System Restore ทำอะไร ?

            ปกติทั้ง Windows XP และ Windows ME จะมีเครืองมือชื่อว่า System Restore ให้มาด้วย โดย มันทำหน้าที่เหมือนโกดังเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของ Windows และไฟล์แอพพลิเคชัน ต่างๆ ที่ติดตั้งในระบบ เมื่อคุณต้องการเรียกคืนสถานภาพการทำงานในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ให้กับระบบ
ก็สามารถทำได้ด้วยการเลือกวันที่ต้องการย้อนกลับไป และนี่คือหน้าที่ของ System Restore ของ Windows System Restore จะสามารถสร้างจุดในการเรียกคืนระบบ (restore point) ได้หลายวิธีด้วยกัน ซึ่ง ปกติจะมีการสร้างข้อมูลที่ใช้ในการเรียกคืนระบบทุกๆ 24 ชั่วโมงในกรณีที่คอมพิวเตอร์เปิดทำงาน ตลอดเวลา แต่ถ้าเครื่องคอมพ์ปิดอยู่ การทำ restore point จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณเปิดเครื่องขึ้นทำงาน
นอกจากนี้ restore point ยังอาจถูกสร้างขึ้นตอนที่คุณติดตั้งโปรแกรม หรือบางทีก็ตอนติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ เพิ่มเข้าไปอย่างเช่น เครื่องพิมพ์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี คุณสามารถสร้าง restore point เองได้ด้วย
ง่ายกว่าที่คิด
            ขั้นตอนการเรียกใช้ System Restore เริ่มต้นจากคลิกปุ่ม Start เลือก All Programs หรือ Programs (ขึ้นกับระบบปฏิบัติการที่ใช้) เลือก Accessories ตามด้วย System Tools และ System Restore ตามลำดับ ไดอะล็อกบ๊อกซ์วิซาร์ดของการทำงานจะเปิดขึ้นมา ระบบจะให้เลือก
ว่า ต้องการที่จะสร้าง restore point (Create a restore point) หรือเลือกวันที่ก่อนหน้านี้ที่ต้อง การให้ระบบย้อนคืนกลับไป (Restore my computer to an earlier time) เลือกออปชันที่ต้อง การแล้วคลิ้กปุ่ม Next
            กรณีที่เลือกรีสตอร์ หลังจากคลิกปุ่ม Next จะมีปฏิธินปรากฎขึ้นมา ตัวเลขวันที่ที่เป็นตัวหนา จะหมายถึงวันที่ มีการทำ restore point ถ้าพบว่า โปรแกรมที่ติดตั้งเข้าไปทำให้ระบบมีปัญหา เลือกวันที่ติดตั้ง โปรแกรมดังกล่าว คุณจะสังเกตเห็นรายชื่อโปรแกรมที่ติดตั้งปรากฏขึ้นมาในกล่องด้านขวา คลิ้กเลือก แล้วคลิก ปุ่ม Next ในหน้าต่างยืนยันให้คลิ้ก Next ซึ่ง Windows จะเริ่มรีสตอร์ และบู๊ตเครื่องใหม่ หลังจากรัน System Restore ระบบจะมีการสร้าง restore point ไว้ด้วย ดังนั้น คุณสามารถจะลองแก้ ปัญหากับวันอื่นๆ ได้อีก ถ้าผลลัพธ์ของการแก้ที่ได้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ถ้าความพยายามในการเรียกคืน
สถานภาพการทำงานเกิดผิดพลาด ระบบจะแก้กลับมาให้เป็นสถานะปัจจุบันก่อนสั่งรัน System Restore ให้โดยอัตโนมัติ ให้เลือกวันใหม่ แล้วลองทำอีกครั้ง
จุดอ่อน
                  System Restore มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกัน ซึ่งปกติ Windows จะกันพื้นที่ไว้ให้ประมาณ 12% ของ ฮาร์ดดิสก์ อย่างไรก็ดี คุณสามารถลดพื้นที่ที่มันใช้ได้โดยเข้าไปที่ System Properties (คลิ้กขวา บนไอคอน My Computer เลือก Properties หรือกดปุ่ม Windows + Pause/Break) แล้ว คลิ้กแท็บ System Restore เลื่อนสไลด์ไปทางซ้าย เพื่อลดขนาดของการทำ Restore ลงเหลือ 3 – 5% ก็พอ
ประการต่อมา คุณไม่สามารถใช้มันแทนการทำแบ็คอัพได้ ถ้าคุณลบไฟล์ข้อมูลของคุณไป System Restore จะไม่สามารถเรียกคืนได้ ในทางกลับกัน เวลารัน System Restore ก็จะไม่ไปลบ หรือ แก้ไขไฟล์ข้อมูลของคุณแต่อย่างใด ประการสุดท้าย Windows 98 จะไม่มี System Restore แต่มันจะใช้ Registry Checker หรือที่ รู้จักกันดีในชื่อ ScanReg ยูทิลิตี้ตัวนี้จะทำหน้าที่เก็บรีจิสทรีเก่าๆ ไว้ ถ้าระบบไม่สเถียร ปัญหาอาจจะ เกิดจากรีจิสทรีปัจจุบัน การแก้ไขให้ไปที่หน้าต่าง DOS (Start -> Shut Down -> Restart in MS-DOS Mode) พิมพ์คำสั่งที่พรอมพ์ของ DOS ว่า scanreg /restore แล้วเลือกวันที่ของรีจิสทรี ตัวเก่าที่ต้องการ

 
ที่มา : arip.co.th