แผนผังองค์ประกอบหลักฟาร์ม แบบระบบปิด

ฟาร์มไก่ไข่ download
ฟาร์มไก่เนื้อ download

ฟาร์มเป็ดเนื้อ

download

แผนผังองค์ประกอบหลักฟาร์ม แบบระบบเปิด

ฟาร์มไก่ไข่ download
ฟาร์มไก่เนื้อ download

ฟาร์มเป็ดเนื้อ

download

ข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
จัดทำ : 15 พ.ค.2547
Copyright ©2003  Department of Livestock Development. All right reserved.