mainCattleDeerGoatSwineHen

นายสมควร ทองปราง
ผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง มีสุกรพ่อพันธุ์ลาร์จไวท์ ที่จบทดสอบจำหน่าย รายละเอียด.. คลิก

ยินดีต้อนรับสู่....  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง  ราชบุรี....

สวัสดี ปีใหม่ จากใจจริง ให้ชื่นสุข ให้ทุกสิ่ง ที่สร้างสรรค์

มีความรัก สามัคคี ดีต่อกัน มีน้ำใจ แบ่งปัน ทุกวันไป

ภาพกิจกรรมของศูนย์ / ประกาศ /

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 4 อัตรา ภายในวันที่ 12-16 มีนาคม 2555 เพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง มีสุกรพ่อพันธุ์ลาร์จไวท์ ที่จบทดสอบจำหน่าย รายละเอียด.. คลิก

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จำหน่ายโคกบินทร์บุรีและโคพื้นเมืองขนาดหย่านม จำนวน 40 ตัว (โคกบินทร์บุรีผู้ี 10 ตัว เพศเมีย 10 ตัว และโคพื้นเมืองเพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 12 ตัว โดยวิธีการประมูลราคาเป็นรายตัว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. โทร 032-228-418 new

new
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
นายอยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมีนายสมควร ทองปราง ผู้อำนวยการศูนย์ฯหนองกวางและข้าราชการ พนักงานราชการให้การต้อนรับ

อ่าน ต่อ..กฐิน

บ่อหวี

new
วันที่ 11 มกราคม 2555
นายทวี อบอุ่น นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
ติดตามงานด้านการเลี้ยงสัตว์ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านบ่อหวี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

อ่าน ต่อ..


new

วันที่ 8 กันยายน 2554
นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานเปิดป้าย ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการอุทยานแห่งความจงรักภักดี จังหวัดราชบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนงานและข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก

อ่าน ต่อ..

อุบล

new

วันที่ 1 กันยายน 2554
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม นายสุเทพโกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์
สัตว์หนองกวาง ร่วมจัดนิทรรศการโดยนำโปสเตอร์ ผลิตภัณฑ์จากกวาง และพันธุ์สัตว์ไปแสดง
ณ. ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อม
โทรมเขาชะงุ้ม
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อ่าน ต่อ.


 

new

วันที่ 1-4 สิงหาคม 2554
นายธนิตย์ เอนกวิทย์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการประชุม กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการผลิตสัตว์พันธุ์ดี
และการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ปี 2555
ณ.โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม


อ่าน ต่อ..

สามพราน  

ภาพข่าว/กิจกรรมที่นำเสนอแล้ว

 

หน่วยงานกรมปศุสัตว์

ี่

พัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง   Tel./Fax. ๐-๓๒๒๒-๘๔๑๘    E-mail : lcrr_rri@dld.go.th
ตู้ ป.ณ.๙ อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐ ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔