ยินดีต้อนรับ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี   ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี Suratthani Levestock Research and Breeding Center
8
 

** ศบส.สฎ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพนักงานสัตวบาล รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 -19 มิถุนายน 2555

ณ ศบส.สฎ ในวันและเวลาราชการ สอบถาม 077-274250 ,0818948864 เอกสารแนบ

 
เชิญร่วมงานแพะ ครั้งที่ 9 ณ ตำบลถ้ำน้ำผุด จังหวัดพังงา
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
เอกสารแนบ
นายยรรยง บุณยรัตน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ สุราษฎร์ธานี
7
สังกัดกองบำรุงพันธุ์สัตว์
66
 
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2554 นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
ตรวจเยี่ยมติดตามงานเครือข่ายการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่
วันที่ 19 สิงหาคม 2554 
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฏร์ธานี 
ได้พัฒนาและความสะอาดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554
วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี
นำข้าราชการและลูกจ้าง เข้ารับการทดสอบกำลังใจ ณ กองบิน 7 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 5 สิงหาคม 2554 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี
ส่งมอบสุกรแก่เกษตรกร อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำร
   
6กิจกรรมย้อนหลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
6
55
41
43
45
46
47
55
88
88
88
88
 

 

 พัฒนาเว็บไซต์โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

Suratthani Levestock Research and Breeding Center

โทร. 0-77274-250, 0-7727-4554 e-mail : lcur_urt@dld.go.th