การเยี่ยมชมกิจการฟาร์มนกกระทาไข่ ระบบโรงเรือนปิด
นายวิโรจน์ ทรัพย์เจริญ (โสภณฟาร์ม)
ม.4 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
20 กรกฎาคม 2550

 

บ่อน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม และพ่นยาฆ่าเชื้อรถยนต์ก่อนเข้าฟาร์ม
นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
สอบถามข้อมูลจาก นายวิโรจน์ ทรัพย์เจริญ
เจ้าของฟาร์ม พื้นที่สร้างโรงเรือน ประมาณ 1 ไร่ โรงเรือน 1 หลัง คนงาน 8 คน
ห้องอาบน้ำ
ห้องเก็บอุปกรณ์ภายในฟาร์ม
เดินผ่านบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าภายในโรงเรือนเลี้ยงนกกระทา
โรงเรือนระบบปิด
อายุนกเฉลี่ย 2.5 เดือน
เลี้ยงนกกระทาไข่ 110,000 ตัว
ไข่ประมาณวันละ 72,000-73,000 ฟอง
นกเริ่มไข่เมื่อ 38 วัน
อาหารสำเร็จรูป ให้อาหาร 3ครั้ง/วัน
กรงละประมาณ 35 ตัว
ประตูทางออกนำขี้นกออกรวบรวมเพื่อรอจำหน่าย
โรงเรือนเก็บรวมรวมขี้นก วันละประมาณ
1,000-1,500 กก.
เพื่อจำหน่าย กก.ละ 1.20 บาท
เตากำจัดซากนก
รวบรวมไข่เพื่อเตรียมส่งออกจำหน่าย
ขายคละขนาดโดยเฉลี่ย น้ำหนัก 10 กรัม ฟองละ 0.50 บาท