โครงการเลี้ยงเป็ดไข่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โดยรับการสนับสนุนพันธุ์เป็ดไข่ จาก สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บางปะกง

เป็ดไข่เพศผู้ อายุ 5 เดือน
เป็ดไข่ เพศเมีย อายุ 5 เดือน ที่เลี้ยงภายในโรงเรือน กั้นบริเวณ มีรั้ว
สระน้ำระหว่างโรงเรือนเป็ดไข่
เจ้าหน้าที่ สทส.บางปะกง , สนง.ปศจ.ชัยภูมิ
กำนันอุษา โพธิ์ชัย ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ผู้ใหญ่วิทูรย์ กาชัย ม.12 บ้านโนนสมบรูณ์ ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ผู้ใหญ่บุญเลิศ คำนาแซง ม.7 บ้านห้วยหลัง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ร่วมตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการเลี้ยงเป็ดไข่

โครงการเลี้ยงเป็ดไข่ หมู่12 บ้านโนนสมบรูณ์ ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
เพื่อเสริมรายได้ในโรงเรือน และกำจัดหอยเชอรี่ในไร่นาโดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่12 ,หมู่7
พร้อม นางบุญส่ง ชวาฤทธิ์
เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่โดยใช้หอยเชอรรี่