อนุมัติครั้งที่ 4 วนที่ 06-03-57

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (วด.สสช.6/2557) ยื่นซอง 4 - 21 เมษายน 2557 เปิดซอง 22 เมษายน 2557

รับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) สอบวันที่ 24 เมษายน 2557

การขอตั้งบประมาณปี 2559

Website Links

NIAH-Intranet

เอกสารวิชาการใหม่

หน้าแรก
ประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรมวิชาการ / ทุน
2557-07-08Workshop on Transmission Electron Microscopy
2557-07-24ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวภาพ
2557-07-29การประยุกต์ใช้เครื่อง HPLC เพื่อวิเคราะห์สารสมุนไพรรุ่นที่ 4
2557-08-05Atomic Spectrophotometry กับการวิเคราะห์โลหะหนัก รุ่นที่ 3
* กรณีเร่งด่วนก่อนได้รับหนังสือเวียน ให้บุคลากร สสช./ศวพ./ศออ./กตช. แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า (ผอ./หัวหน้าเห็นชอบแล้ว) มาที่ piyawank[at]dld.go.th / niah2[at]dld.go.th / โทรสาร 0-25798918 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อขออนุมัติกรมฯ (เข้าร่วม/เบิกค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ) ให้ทันกำหนดเวลา *
ดำรงตำแหน่ง 10 ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบัน


DLD Web Mail: xxxx@dld.go.thUsername

Password


ตรวจสอบเงินเดือน
Username

Password


หนังสือเวียน คำสั่ง กฏ ระเบียบ
Username

Password

ท่านชอบเว็บนี้ ?
 

Visitors

8243
TodayToday8
YestdYestd82
WeekWeek334
MonthMonth1301
AllAll8243
CREATED_STAT_ALT: 2014-04-17T20:23:38+07:00

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
โรคอัมพาตจิ้งหรีด โรคอุบัติใหม่ในฟาร์มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในประเทศไทย นพพร โต๊ะมี 2556 ธันวาคม
การดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์ ธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี สุภาพร จ๋วงพานิช 2556 ตุลาคม
คุณรู้หรือไม่ Methomyl คืออะไร ??? มาลี ธีรานุสนธิ์ 2556 สิงหาคม

เรื่องล่าสุด


Home