อนุมัติครั้งที่ 4 วนที่ 06-03-57

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (วด.สสช.6/2557) ยื่นซอง 4 - 21 เมษายน 2557 เปิดซอง 22 เมษายน 2557

รับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) สอบวันที่ 24 เมษายน 2557

การขอตั้งบประมาณปี 2559

Website Links

NIAH-Intranet

เอกสารวิชาการใหม่

หน้าแรก

การฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องจากห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ส่วนกลาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ส่วนภูมิภาค ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ การอบรมครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2556

p01 p02 p03 p04 p05 p06 p07 p08 p09 p10

ภาพกิจกรรม...
ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรมวิชาการ / ทุน
2557-07-08Workshop on Transmission Electron Microscopy
2557-07-24ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวภาพ
2557-07-29การประยุกต์ใช้เครื่อง HPLC เพื่อวิเคราะห์สารสมุนไพรรุ่นที่ 4
2557-08-05Atomic Spectrophotometry กับการวิเคราะห์โลหะหนัก รุ่นที่ 3
* กรณีเร่งด่วนก่อนได้รับหนังสือเวียน ให้บุคลากร สสช./ศวพ./ศออ./กตช. แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า (ผอ./หัวหน้าเห็นชอบแล้ว) มาที่ piyawank[at]dld.go.th / niah2[at]dld.go.th / โทรสาร 0-25798918 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อขออนุมัติกรมฯ (เข้าร่วม/เบิกค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ) ให้ทันกำหนดเวลา *
ดำรงตำแหน่ง 10 ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบัน


DLD Web Mail: xxxx@dld.go.thUsername

Password


ตรวจสอบเงินเดือน
Username

Password


หนังสือเวียน คำสั่ง กฏ ระเบียบ
Username

Password

ท่านชอบเว็บนี้ ?
 

Visitors

8369
TodayToday59
YestdYestd75
WeekWeek460
MonthMonth1427
AllAll8369
CREATED_STAT_ALT: 2014-04-19T15:32:02+07:00

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
โรคอัมพาตจิ้งหรีด โรคอุบัติใหม่ในฟาร์มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในประเทศไทย นพพร โต๊ะมี 2556 ธันวาคม
การดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์ ธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี สุภาพร จ๋วงพานิช 2556 ตุลาคม
คุณรู้หรือไม่ Methomyl คืออะไร ??? มาลี ธีรานุสนธิ์ 2556 สิงหาคม

เรื่องล่าสุด


Home