สูตรอาหารไก่เนื้อ

วัตถุดิบ(กก.)
ระยะเล็ก(อายุ0-3สัปดาห์)
ระยะรุ่น(3-6สัปดาห์)
ระยะขุน(6สัปดาห์-ขาย)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
ปลายข้าว
46.6
-
-
50.7
-
-
56.2
-
-
ข้าวโพดบด
-
44.8
41.8
-
52
46
-
54.7
51
รำละเอียด
10
10
10
15
12
14
15
15
15
กากถั่วเหลือง(44%โปรตีน)
30.7
31.2
-
24.4
25.1
-
19
19.5
-
ปลาป่น(55%โปรตีน)
-
-
6
-
-
-
6
6
6
ปลาป่น(60%โปรตีน)
8
8
-
6
6
6
-
-
-
ถั่วเหลืองนึ่งไขมันเต็ม
-
-
39.2
-
-
31.1
-
-
25.2
เปลือกหอยบด
0.5
0.6
1.2
0.8
0.8
1.2
0.7
0.7
1.2
ไดแคลเซียมฟอสเฟต(P18)
0.6
0.6
1
0.4
0.4
1
0.5
0.5
1
ไขมันสัตว์/น้ำมันพืช
2.8
4
-
2
3
-
2
3
-
ดีแอล-เมทไธโอนีน
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
-
-
-
เกลือป่น
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
แร่ธาตุและวิตามินรวม
(ตามระยะอายุของสัตว์)
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
รวม
100
100
100
100
100
100
100
100
100
โปรตีนในอาหาร,%
23
23
23
20
20
20
18
18
18
พลังงานใช้ประโยชน์
(กิโลแคลอรี่/กก.)
3,150
3,150
3,120
3,150
3,150
3,150
3,150
3,150
3,150