สูตรอาหารโคเนื้อ-โคขุน

วัตถุดิบ(กก.)
โคอายุ 7-12 เดือน หรือน้ำหนักไม่เกิน 200 กก.
โคอายุมากกว่า 1 ปี หรือน้ำหนักตั้งแต่ 200 กก.ขึ้นไป
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
ข้าวโพดบด
70
40
35
10.4
25
70
35
25
-
-
มันเส้น
-
30.4
35
65
50
-
35
55.4
67.9
82.4
รำละเอียด
20.4
-
15.4
-
10.4
20
18.4
-
20
-
กากถั่วเหลือง(44%)
5
5
-
10
10
8
8
-
8
-
กากเมล็ดฝ้าย
-
10
-
10
-
-
-
-
-
13
ใบกระถินแห้ง
-
10
10
-
-
-
-
15
-
-
ยูเรีย
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
-
1.5
2.5
2
2.5
กระดูกป่น/ไดแคลเซียมฟอสเฟต
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
เกลือป่น
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
กำมะถันผง
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
-
0.1
0.1
0.1
0.1
รวม
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
โปรตีนในอาหาร,%
18
18
17
16
15
14.4
14
14
14.5
14
พลังงาน(TDN),%
73
73
74
69
68
76
75
75
77
77