สูตรอาหารไก่ลูกผสมพื้นเมือง

วัตถุดิบ (กก.)
ระยะเล็ก(อายุ0-3สัปดาห์)
ระยะรุ่น(3-10สัปดาห์)
ระยะขุน(10สัปดาห์ขึ้นไป)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
ปลายข้าว 53 - - 51.4 - - 51.7 - -
ข้าวโพดบด - 56 - - 60.7 - - 61.3 -
รำละเอียด 15.2 12 10 21 10 16 25 15 20
มันเส้นบด - - 49.2 - - 48 - - 49.3
กากถั่วเหลือง(44%โปรตีน) 23 23.2 31 16.8 18.3 24 12.2 13.6 20
ปลาป่น(55%โปรตีน) 7 7 7.5 6 6 7 5 5 6
ใบกระถินป่น - - - - 3 3 4 3 3
เปลือกหอยบด 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.4 0.6 0.6 0.4
ไดแคลเซียมฟอสเฟต(P18) 0.7 0.7 0.9 0.8 0.8 0.4 0.9 0.9 0.7
ไขมันสัตว์/น้ำมันพืช - - - - - 0.5 - - -
ดีแอล-เมทไธโอนีน - - 0.1 - - 0.1 - - -
เกลือป่น 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

0.35

0.35 0.35 0.35
แร่ธาตุไวตามินรวม(ตามระยะอายุสัตว์) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100
โปรตีนในอาหาร(%) 20 20 20 18 18 18 16 16 16
พลังงานใช้ประโยชน์(กิโลแคลอรี่/กก.) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000