สูตรอาหารสุกร

วัตถุดิบ(กก.)
สุกรเล็ก(5-20กก.)
สุกรรุ่น(20-60กก.)
สุกรขุน(60-100กก.)
สุกรพ่อแม่พันธุ์
สูตร1
สูตร2
สูตร3
สูตร1
สูตร2
สูตร3
สูตร1
สูตร2
สูตร3
สูตร1
สูตร2
สูตร3
ปลายข้าว - 51.1 15 - 37 - - 42.8 - - 30 -
ข้าวโพดบด 52.8 - 16.5 68.7 30 - 74.6 30 - 73.2 22.7 -
รำละเอียด 5 5 - 10 10 10 10 10 - 15 35 20
มันเส้นบด - - 20 - - 53 - - 65.6 - - 52.4
กากถั่วเหลือง(44%โปรตีน) 30.3 33 38.5 13.4 15.1 29 7.5 9.3 27 4.2 5.1 20
ปลาป่น(55%โปรตีน) 6 6 - 5.5 5.5 - 5.5 5.5 - 5.5 5 -
ปลาป่น(60%โปรตีน) - - 3 - - 3 - - 3 - - 3
ไขมันสัตว์/น้ำมันพืช 3.5 2.5 4 - - 2.5 - - 1.8 - - 2

ไดแคลเซียมฟอสเฟต(P18)

1.8 1.8 2.4 1.8 1.8 2 1.8 1.8 2 1.5 1.6 2
เกลือป่น 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
ไวตามินแร่ธาตุ(พรีมิกซ์) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
โปรตีนในอาหาร,% 22.5 22.5 22 17 17 17 15 15 15 14 14 14
พลังงานใช้ประโยชน์(กิโลแคลอรี่/กก.) 3,240 3,240 3,228 3,140 3,140 3,130 3,120 3,120 3,147 3,160 3,160 3,162