กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์โนนสูง-น้ำคำ

สถานที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง-น้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน

ชนิดอาหาร ไก่, สุกร, โคเนื้อ และโคนม

ปริมาณการผลิตต่อวัน 5 ตัน

จำนวนสมาชิก 45 คน

อุปกรณ์

- เครื่องผสมอาหารแบบแนวตั้ง ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องผสมอาหารแบบแนวนอนพร้อมแท่นอัดเม็ด ขนาด 100-200 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง

 
- เครื่องบดวัตถุดิบอาหารสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง

- เครื่องชั่ง จำนวน 1 เครื่อง

 

 

 

 

 

 

-โรงผสมอาหาร

- เครื่องเย็บกระสอบ จำนวน 1 เครื่อง

 

ที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4326-1087, 0-4326-1123
โทรสาร 0-4326-1087