ฟางข้าว

คุณสมบัติ
- ผลพลอยได้จากการปลูกข้าว มีมากหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโค-กระบือในช่วงแล้ง
- มีคุณค่างทางอาหารต่ำ มีโปรตีน เยื่อใย และค่าโภชนะย่อยได้ทั้งหมด (TDN) ประมาณ 2.76%, 36.17% และ 45% ของวัตถุแห้งตามลำดับ
- อัตราการย่อยได้ต่ำ ทำให้ฟางอยู่ในกระเพาะนาน สัตว์จึงได้รับโภชนะต่าง ๆ น้อย ถ้าให้สัตว์กินฟางอย่างเดียวนาน ๆ จะทำให้น้ำหนักตัวลด

ข้อจำกัดและข้อแนะนำการใช้
- ฟางใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง และควรใช้ร่วมกับอาหารข้น หรือเสริมด้วยใบพืชตระกูลถั่วโปรตีนสูง
- การปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าว เพื่อให้สัตว์ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ได้แก่ การทำฟางหมักยูเรีย และฟางปรุงแต่งสด โดยใช้สารละลายยูเรีย-กากน้ำตาล ราดฟางให้ทั่ว(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
- การใช้ฟางหมักเลี้ยงโค-กระบือ สามารถใช้ในสภาพเปียกหรือแห้งก็ได้ ฟางหมักที่เปิดจากกอง ใหม่ ๆ มีกลิ่นฉุนของแอมโมเนีย ควรทิ้งไว้สักพัก (ประมาณ 2 ชั่วโมง) ก่อนให้สัตว์กิน ถ้าใช้ฟางหมักยูเรีย เป็นอาหารหยาบอย่างเดียว ควรเสริมอาหารข้น เพื่อให้เกิดแหล่งพลังงานในการสังเคราะห์โปรตีนของ จุลินทรีย์ และควรมีน้ำสะอาดให้โค-กระบือกินตลอดเวลา

                                                                ส่วนประกอบทางเคมี

โภชนะ
ฟางธรรมดา
ฟางหมักยูเรีย
ฟางราดสารละลาย
ยูเรีย – กากน้ำตาล
สด
แห้ง

วัตถุแห้ง (DM)
โปรตีนรวม (CP)
เยื่อใย (CF)
เถ้า (Ash)
ไขมัน (EE)
คาร์โบไฮเดรท (NFE)
โภชนะย่อยได้ทั้งหมด (TDN)
โปรตีนย่อยได้ (DP)
การย่อยได้ของวัตถุแห้ง
90.0
2.76
38.13
14.54
2.00
32.27
40.2
0
50.0

57.0
4.99
21.11
11.6
3.09
16.21
28.22
2.69
68.56


90.0
7.88
33.33
18.3
4.88
25.61
44.55
4.24
53.0


63.48
7.02
-
-
1.92
-
-
-
51.94