รายงานข้อมูลจำนวนเสบียงสัตว์ของกลุ่มนาหญ้า
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

กลุ่ม/สหกรณ์
จำนวนเสบียงสัตว์
หมายเหตุ

หญ้าแพงโกล่าแห้ง (ฟ่อน/ก.ก.)

1. กลุ่มแพงโกล่า11 อ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี
500/10,000
ผู้ประสานงาน นายสมยศ บุญสันต์
089-8003530
2. กลุ่มท่าอิบุญ อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์
2,000/40,000
ผู้ประสานงาน นายไพสน พันธ์มาก
081-2813638
3. กลุ่มหนองแม่แตง อ.ไทรงาม
จ.กำแพงเพชร
-
ผู้ประสานงาน นายเกษม สุจชารี
089-9583611
4. กลุ่มศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
200/4,000
ผู้ประสานงาน นายวัลลภ กล่อมกล่ำนุ่ม
089-9588347
5. กลุ่มบ้านสระ อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
ี (รวมกลุ่มของจังหวัดอ่างทอง)
 30,000/600,000
ผู้ประสานงาน นายยุพิน คำหอม
089-8008850
6. กลุ่มทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม
1,000/20,000
ผู้ประสานงาน นายโกศล สูงสุดยอด
086-3109562