Home

 

25580918 1

25590219 2

25580422 3

25580805 1

 

 

 

รูปภาพ
กิจกรรมตลาดค้าสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 19 ปศจ.ปัตตานี
ศุกร์, 04 พฤศจิกายน 2016
วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดปัตตานี
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดปัตตานี
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนธิกำลังเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำความผิดอำเภอสูงเนิน
อังคาร, 04 ตุลาคม 2016
ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมาย สนง.ปศจ.นครราชสีมา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครศรีธรรมราช ปฏิบัติการตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ควบคุมผู้กระทำความผิด พ.ศ. ๒๕๕๘
จันทร์, 05 กันยายน 2016
เมื่อวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายไสว เขียวจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดนัดกรมปศุสัตว์ (พญาไท)
พุธ, 23 พฤศจิกายน 2016
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมดำเนินงานโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ปีงบประมาณ 2560
ศุกร์, 09 ธันวาคม 2016
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมดำเนินงานโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
ศุกร์, 09 ธันวาคม 2016
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ประชุมข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 11/2559... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.สุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศุกร์, 09 ธันวาคม 2016
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันปัญญาสมวาร (50 วัน)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์เขต 4 ร่วมประชุมคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในพื้นที่เขตตรวจตรวจราชการที่10
ศุกร์, 09 ธันวาคม 2016
เมื่อวันที่ 8  ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุมคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในพื้นที่เขตตรวจตรวจราชการที่10 (นายปริญญา เพ็งสมบัติ) ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและศึกษาดูงาน กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะฯ
ศุกร์, 09 ธันวาคม 2016
เมื่อวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและศึกษาดูงาน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและการศึกษาดูงานฯ
ศุกร์, 09 ธันวาคม 2016
เมื่อวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและการศึกษาดูงาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหาร TMR สำหรับใช้เลี้ยงโคนม... อ่านเพิ่มเติม...

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

รัฐบาลไทย

ศูนย์ดำรงธรรม

 25571224 825571224 9e-Catalog สินค้าเกษตร

 

banner-moac

icon clipping news

 

fmd02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage 25580430 1

25580408 1

25581211 1

 

 

      ตามติดภารกิจ สนช. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ smce2 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว Ges Survey Online  
      egov ศอ.บต. Thailand National Trade Repository การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ etda2559 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมูญ