..ยินดีต้อนรับเข้าสู่..พันธุ์สัตว์ปีก กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ...
เป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์ (Khaki Campbell)

เป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์ (Khaki Campbell) ประเทศไทยได้นำเข้ามาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็ดพันธุ์กากีแคมป์เบลล์ ถือว่าเป็นเป็ดไข่ที่ให้ผลผลิตไข่ดกมาก ประมาณปีละไม่น้อยกว่า 280 ฟองต่อตัว

เป็ดไข่กบินทร์บุรี

เป็ดไข่กบินทร์บุรี เดิมเป็นเป็ดพันธุ์กากีแคมเบลล์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะพันธุ์ คือ เพศเมียจะมีขนเป็นสีกากีตลอดลำตัว ขาและแข้งสีส้ม ปากสีน้ำเงินประจำ เริ่มไข่เมื่ออายุ 150-160 วัน น้ำหนักตัวเมียเริ่มไข่ 1,450-1,500 กรัม สามารถไข่ได้ 145-160 กรัม/ตัว และอายุการให้ไข่ 1-2 ปี แต่ปีแรกจะให้ไข่มากที่สุด ส่วนเพศผู้จะมีลักษณะพิเศษ คือ ตัวใหญ่กว่าเพศเมีย น้ำหนักอยู่ระหว่าง 1,700-1,800 กรัม/ตัว หัวมีขนสีเขียวแก่คลุมลงมาจนถึงกลางลำคอ โดยเฉพาะเป็ดหนุ่มอายุ 5-7 เดือน ขนหัวและคอจะมีสีเขียวแก่ชัดเจนและสีนี้จะค่อยๆ จางลงจนเป็นสีน้ำเงินปนดำ เมื่อเป็ดอายุมากขึ้น ขนหาง 2-3 เส้นจะงอโค้งขึ้นด้านบน ปลายขนหางและปลายขนปีกจะมีสีน้ำตาลดำ ขนลำตัวสีเทา แต่ขนจากกลางลำคอจนถึงไหล่ และหน้าอกด้านหน้าจะมีสีน้ำตาลเข้ม ขนแข้งสีส้ม ปากสีน้ำเงินปนดำ

เป็ดไข่พันธุ์ปากน้ำ

เป็ดพันธุ์ปากน้ำ เป็นเป็ดพื้นเมืองที่กรมปศุสัตว์อนุรักษ์และพัฒนาต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี จนมีขีดความสามารถในการให้ผลผลิตไข่ปีละ 280-300 ฟอง กินอาหาร 120-130 กรัม/ตัว/วัน ไข่หนัก 1 กิโลกรัม กินอาหาร 2.8 กิโลกรัม เริ่มไข่อายุ 150 วัน เลี้ยงง่าย ต้านทานโรค แข็งแรง เหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อยในชนบทและสำหรับผสมข้ามพันธุ์กับเป็ดพันธุ์กบินทร์บุรี จะให้ลูกผสมที่มีผลผลิตสูง ไข่เฉลี่ย 320-328 ฟอง/ปี

เป็ดไข่นครปฐม

เป็ดนครปฐม เป็นเป็ดพันธุ์พื้นเมืองที่ใกล้สูญพันธุ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติได้รวบรวมพันธุ์มาจากชายแดนภาคใต้ 20-30 ตัว เป็นฝูงสุดท้ายที่รวบรวมได้ เมื่อปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบันทำการวิจัยด้านพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ เพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็นเป็ดที่ให้ทั้งไข่และเนื้อ และต้านทานโรค ซึ่งกรมปศุสัตว์จะดำเนินการจดทะเบียนเป็นแหล่งพันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองต่อไป