..ยินดีต้อนรับเข้าสู่..พันธุ์สัตว์ปีก กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ...
ห่านพันธุ์ท่าพระ

ห่านพันธุ์ท่าพระ พัฒนามาจากห่านจีน ขนลำตัวสีเทา หน้าอกสีขาว ปากสีดำ แข้งสีเทาดำ ถูกปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ท่าพระ
ลักษณะประจำพันธุ์ มีขนสีเทา หัวมีปุ่มเนื้อ ปากสีเทา แข้งสีดำ
อายุให้ไข่ฟองแรก 239.96 + 17.34 วัน
น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 4,030.75 + 239.60 กรัม
น้ำหนักไข่ฟองแรก 108.55 + 21.85 กรัม
จำนวนไข่เฉลี่ยต่อปี 57.25 + 14.07 ฟอง
ระยะเวลาของการไข่ต่อปี 180.15 + 22.84 วัน