การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติระดับหมู่บ้าน

webmaster: ปศุสัตว์อำเภอเชียงของ และเจ้าพนักงานสัตวบาลประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงของ ออกตรวจหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระดับหมู่บ้าน ที่ตำบลศรีดอนชัย และตำบลสถาน อ.เชียงของ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554แนะนำวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติระดับหมู่บ้านให้กับเกษตรกรอย่างละเอียด เพื่อเกษตรกรจะได้ใช้สิทธิอย่างถูกต้อง
และเกิดประสิทธิผล เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งแรกในประเทศไทย
จากการตระเวณตรวจหน่วยเลือกตั้งฯในพื้นที่อำเภอเชียงของครั้งนี้ พบว่าตามหน่วยเลือกตั้งฯต่างๆ เกษตรกรค่อนข้างให้ความสนใจและมาใช้สิทธิอย่างคับคั่ง

ตรวจสอบรายชื่อของตนเองก่อนการใช้สิทธิ
คุณยายคนนี้แม้จะอายุมากแล้ว แต่นี่เป็นการใช้สิทธิประเภทนี้ครั้งแรกในประเทศไทย คุณยายจึงขอเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงของแนะนำวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องกับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งต่างๆ
บรรยากาศตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะเป็นผู้นำท้องที่หรือผู้นำหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ การดำเนินการเลือกตั้งจึงเป็นไปอย่างราบรื่นสามประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นแกนหลักในการเลือกตั้งของอำเภอเชียงของ คือ เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอและปศุสัตว์อำเภอ
ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเอาจริงเอาจัง และทำงานประสานกันอย่างบูรณาการ (ประมงอำเภอบอกว่าเป็นดรีมทีมในยุคนี้เลย)

<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>

Story: ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอและประมงอำเภอเชียงของ
Photographers: Wanchai Orsuk and Sirichai Wongyang
13 Feb 2011website stats