เกี่ยวกับเราติดต่อเรา               

- เชียงของ เป็นอำเภอชายแดนอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงราย มีแนวเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้น (ระยะทางยาวประมาณ 42 กิโลเมตร) อำเภอเชียงของอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ 104 กิโลเมตร ท่านสามารถเดินทางจากจังหวัดเชียงรายมาอำเภอเชียงของได้ 4 เส้นทาง ..อ่านต่อ..
- อำเภอเชียงของ เป็นอำเภอหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เคยเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยกรุงหิรัญนครเงินยาง(ปัจจุบันคืออำเภอเชียงแสน)   เดิมชื่อเมือง "ขรราช" ขึ้นกับเมืองนันทบุรี (ปัจจุบัน คือ จังหวัดน่าน) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "เมืองเชียงของ" โดยมีเจ้าอริยวงค์ เป็นเจ้าเมือง จนปี พ.ศ. 2453 จึงได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีนายอำเภอคนแรกคือ พระยาจิตวงษ์วรยศรังษี..อ่านต่อ..
- ปัจจุบันอำเภอเชียงของมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามจากอำเภอเชียงของ ไปเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้วของลาว และมีถนน R3A ไปถึงประเทศจีนตอนใต้ได้อย่างสบายๆ รวมทั้งมีการสร้างถนนสี่เลนส์จากอำเภอเชียงของไปจังหวัดเชียงรายอีกด้วย   และอนาคตอันใกล้ จะมีการสร้างทางรถไฟถึงจังหวัดเชียงรายและปลายทางที่สะพานข้ามน้ำโขงไทย-ลาว   กำหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 6 ปี ..อ่านต่อ..
- สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเชียงของมีมากมายเนื่องจากเป็นเมืองเก่าแก่และเป็นเมืองชายแดนที่ติดต่อกับ สปป.ลาว ที่สำคัญๆ เช่น ท่าเรือบั๊ค เป็นจุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย-ลาว   สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ริมฝั่งโขง และเมืองห้วยทราย  แขวงบ่อแก้ว ของ สปป.ลาว รวมทั้งการเดินทางข้ามไปเที่ยวฝั่งลาวโดยนั่งเรือยนต์ใช้เวลาเพียง   10 นาที อีกแห่งหนึ่งคือจุดชมวิวห้วยทรายมาน ที่มีทิวทัศน์ของขุนเขาและแม่น้ำโขงที่สวยงามมากๆ รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอื่นๆอีกมากมาย..อ่านต่อ..
 
ผ้าทอมือไทลื้อ
                      หากเอ่ยถึงเมืองเชียงของ ไม่ได้กล่าวถึง
ชาติพันธุ์หนึ่ง คือ "ไทลื้อ"  ก็คงทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนัก
เพราะมีประชากรจำนวนไม่น้อย ในอำเภอเชียงของ ที่มีเชื้อ
สายไทลื้อซึ่งบรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา(จีน)
ด้วยการคงเอกลักษณ์ความเป็นอยู่  วิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของตนไว้อย่างแน้นแฟ้น    โดยเฉพาะวัฒนธรรม
การแต่งตัวและทอผ้า      ชาวไทลื้อในอำเภอเชียงของจึงมี
เอกลักษณ์อันโดดเด่น  "ลื้อลายคำ"   คือลูกหลานของพี่น้อง
ไทลื้อในอดีต    ที่พยายามรักษาเอกลักษณ์เของบรรพชนไว้
ทุกสิ่งทุกอย่างของความเป็นไทลื้อ     ได้ถูกรวบรวมไว้ที่นี่
ดังนั้น หากจะบอกว่า "ลื้อลายคำ"   คือ  ทุกนิยามของคำว่า
"ไทลื้อ" ก็คงไม่ผิดนัก.........อ่านต่อ

 

ผ้าซิ่นไทลื้อบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ       >>     คลิ๊ก
เสื้อปั๊ดแหลมปลาค้าวแบบบ้านศรีดอนชัย    >>    คลิ๊ก
ผ้าซิ่นไทลื้อลายน้ำไหลและผ้าซื่นต๋างอย      >>    คลิ๊ก
การสร้างสะพานไทย-ลาว

เรื่องน่าสนใจน่าติดตาม


/   ความก้าวหน้าการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (เมืองเชียงของ-เมืองห้วยทราย สปป.ลาว)..อ่านต่อ  >>>>  ชมคลิปวิดิโอ
/  โครงการสร้างทางรถไฟ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ปลายทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ...อ่านต่อ
/  ถนน R3A จากเมืองห้วยทราย สปป.ลาว (ตรงข้าม อ.เชียงของ)  ถึงตอนใต้ประเทศจีน  ...อ่านต่อ
/  การสร้างถนนสี่เลนจากอำเภอเชียงของ-อำเภอขุนตาล ปลางทางจังหวัดเชียงราย  ... อ่านต่อ

พสกนิกรชาวอำเภอเชียงของร่วมงานเทิดพระเกียรติพระคู่ขวัญ องค์ราชันราชินี  ... อ่านต่อ


บ้านอู่ข้าวอู่น้ำ แหล่งเรียนรู้คู่เมืองเชียงของ

     มาเชียงของต้องไปทานให้ได้
       ร้านนี้ต้องไปช็อป
      ไม่ได้ไปเยี่ยมชมถือว่ามาไม่ถึงเชียงของ

ต้องไปเยี่ยมชมให้ได้
-
กราบหลวงพ่อเพชร
- พระธาตุย่าม่อน
- พระธาตุเป๊าะนาง
- วิวห้วยทรายมาน
- พิพิธภัณฑ์ปลาบึก
- บ้านไทลื้อ
- ท่าเรือบั๊ค
- บ้านอู่ข้าวอู่น้ำ

  copyright @ 2011 Chiangkhong108.com,All rights reserved
540  M. 1  Wiang ,Chiangkhong,Chiangrai  57140 THAILAND , Email:
adck108@hotmail.com


website stats