สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์/โทรสาร  0-5372-1913
          e-mail :
amp5705@dld.go.th

[หน้าแรก] [เกี่ยวกับองค์กร] [งานพัฒนาสุขภาพสัตว์์] [งานพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์]  [งานพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์] [หอเกียรติยศชาวปศุสัตว์อำเภอพาน]  

 

 

         นายนพดล พินิจ
        ปศุสัตว์อำเภอพาน


 

ปฏิทินปฏิบัติราชการ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน

************
ตุลาคม 2553
พฤศจิกายน 2553
ธันวาคม 2553

มกราคม 2554

กุมภาพันธ์ 2554
มีนาคม 2554
เมษายน 2554
พฤษภาคม 2554
มิถุนายน 2554
พฤศจิกายน 2554

สิงหาคม 2554
กันยายน 2554 ระบบให้บริการยื่นคำร้องด้านปศุสัตว์ Online เว็บเมล์กรมปศุสัตว์


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบสำคัญ
 
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์เอกชน
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ
ใบรับรองฟาร์มมาตรฐาน
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ
ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ ใบรับรองสุขศาสตร์สัตว์/ซากสัตว์    (Health Certificate)
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ
ใบอนุญาตนำเข้า ขายและผลิตอาหารสัตว์
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์

จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 22/10/2552

             ลิงค์อื่นๆ
  ค้นหาที่ทำการไปรษณีย์
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ภายในจังหวัด
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงของ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดเ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงแสน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาล
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่น
Blog หมอจำนงค
ต่างจังหวัด
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสบเมย
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาน้อย

จดหมายข่าวโคนมเชียงราย
ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓
ฉบับที่๒ ปีที่๑ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓
ฉบับพิเศษ เตือนภัยโรคปากและเท้าเปื่อย พย.๕๓


แผนการดำเนินงานตรวจโรคโคนมประจำป

กิจกรรมพิธีเปิดการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้อง ปี 2553  

 
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า      ตำบลม่วงคำ
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ะหว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน  โรงพยาบาลพาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน 

               

                                                          e-ฺBook องค์ความรู้
   "ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" นายคณิน อ้นเจริญ ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย โทร.08-5038-1997       
คำเเนะนำวิธีการเปิดอ่าน e-Book
       ก่อนที่จะเปิดไฟล์ e-Book ที่สร้างจากโปรแกรม Desktop Author เพื่อดูผลงานจากหน้าเว็บไซต์นั้นให้ผู้ใช้สำรวจว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้มีโปรเเกรม DNL Reader เเล้วหรือยัง ถ้ายังไม่มีให้หานำมาลงไว้ในเครื่องของผู้ใช้ก่อน
ดาวน์โหลดโปรแกรมDNL Readerสำหรับอ่านe-Bookคลิกแถบนี้   

          
  จุลินทรีย์หน่อกล้วย       สมุนไพรในสัตว์         การแพาะหนอนแมลงวัน     แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์      อาหารไก่ต้นทุนต่ำ           


 

         
          ประมวลภาพ สสอ.5 ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล และโครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2553
    
  
     วันที 18 สิงหาคม 2553  นางอมรรัตน์ รัตนโชติ นักวิชาการทรัพยากรบุุคคลชำนาญการ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที่ 5 ,นายจเร หลิมวัฒนา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และคณะ ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ของโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  ณ พื้นที่ตำบลม่วงคำ และโครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์อำเภอพาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่่วมให้ข้อมูลติดตามประเมินผล

 


นายประยูร ณ สุนทร

เกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์จังหวัดเชียงราย ปี 2553

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับไก่ลูกผสมพื้นเมืองที่ผลิต
โดยนายประยูร ณ สุนทร


ภายใต้คำแนะนำ
ด้านการจัดการด้านพันธุ์ไก่ การควบคุมโรค และ การจัดการด้านการเลี้ยง โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร ฯ

ได้ที่
โทร.08-1950-9464  , 0-5395-8077

ภาพข่าวผู้บริหารกรมปศุสัตว์ตรวจราชการในพื้นที่

     

  
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยม        ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ด
                                  
       วันที 1 กรกฎาคม 2553 นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ิยมโครงการ "ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี"ประจำปี 2553 ของประยูรฟาร์ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวิทยา จินตนาวัฒน์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน ให้การตอนรับและนำเสนอผลการดำเนินการ

 
รายละเอียดเพิ่มเติมข่าวลำดับที่ 31/2553

ข่าวประชาสัมพันธ์  (New ่!)

 

          วันที่ ่4 สิงหาคม 2553 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด  เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมและพัฒนาน้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนมโค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 265 (พ.ศ.2545)   ่(ภาพเป็นข่าว)

 

          วันที่ ่28 กรกฎาคม 2553 สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนมัยที่ 5 โดยการนำของนายวุฒิชัย คำดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและคณะ ได้มาติดตามประมินผลโครงการระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2553 โดยโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (URL:https://survey.dld.go.th/) ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน และสุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 ราย ได้แก่หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เย็น และหมู่ที่ 13 ต.ทรายขาว  ่(ภาพเป็นข่าว)

 

          วันที่ ่20 กรกฎาคม 2553 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพานร่วมกับโรงพยาบาลพาน ได้จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลม่วงคำ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการความร่วมมือดำเนินการจัดทำ "ฐานข้อมูลบัตรประจำตัวสุนัข - แมว" ตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลม่วงคำ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพาน หมู่ 1 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ฯ จำนวน 45 ราย  ่(ภาพเป็นข่าว)

 

          วันที่ ่15 กรกฎาคม 2553 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพานร่วมกับสหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด ได้จัดประชุมและอบรมสมาชิก หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตน้ำนมดิบในระดับเกษตรกร" ณ ที่ทำการสหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด หมู่ที่ 8 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย โดยมีสมาชิก ฯ เข้าร่วมจำนวน 60 ราย  ่(ภาพเป็นข่าว)

 

       ระหว่างวันที่ ่13 - 16 กรกฎาคม 2553 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน ได้จัดเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานตรวจติดตามและให้คำแนะนำผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอพาน รวม 28 แห่ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2524 ซึ่งผู้ประกอบการทุกแห่งได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามระเบียบทุกราย  ่(ภาพเป็นข่าว)  

 

          วันที 6 กรกฎาคม 2553 นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้สั่งการให้นายพืชผล น้อยนาฝาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์อำเภอพาน ร่วมกับด่านกักกันสัตว์เชียงราย โดยการนำของนายประเสริฐ เสทธะยะ หัวหน้าด่าน ฯ จับกุมผู้ลักลอบนำเป็ดไล่ทุ่ง จำนวน 12,000 ตัว จากจังหวัดอยุธยา มายังพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายโดยไม่ได้อนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำท้องที่ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542  ่(ภาพเป็นข่าว)

ข่าวประชาสัมพันธ์  ที่นำเสนอแล้ว

       วันระหว่างวันที่่ 24 - 31 พฤษภาคม 2553 อำเภอพาน โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพานได้ดำเนินโครงการณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก ในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่3/2553  ตามยุทธศาสตร์ในการป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก  ่

               
                        
 รายละเอียดเพิ่มเติม ข่าวลำดับที่ 29/2553

       วันที่ 11 พฤษภาคม 2553    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน  ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2553 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันกอตาล หมู่ที่ 5 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

               
                        
 รายละเอียดเพิ่มเติม ข่าวลำดับที่ 27/2553

       วันที่ 21 เมษายน 2553    อบต.ดอยงามร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน  อบรมอาสาปศุสัตว์ / อสม. ในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้องประจำปี 2553 ณ ห้องประชุม อบต. ดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

               
                        
 รายละเอียดเพิ่มเติม ข่าวลำดับที่ 26/2553

       วันที่ 22 เมษายน 2553    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน  ำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน
ร่วมปฏิบัติงาน โครงการ"อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่" (Amphoeyim Mobile Service)
ประจำเดือนธันวาคม 2552  ณ วัดใหม่เจริญ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ขัวแตะ ตำบลเมืองพาน
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 
                 
                      
   ายละเอียดเพิ่มเติม ข่าวลำดับที่ 25/2553

       วันที่ 8 เมษายน 2553    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน  จัดพิธีเปิดการรณรงค์แีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้อง ประจำปี 2553 และพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบล
ม่วงคำ  โดยมี  นายชาญณรงค์ บุญวิวัฒนาการ นายอำเภอพาน ให้เกียรติ์เป็นประธานในพิธี 

 
                 
                      
   รายละเอียดเพิ่มเติม ข่าวลำดับที่ 24/2553

       วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน  ร่วมพิธีไถ่ชีวิตและมอบโค - กระบือแก่ครัวเรือนยากจน  ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  อำเภอพาน ครั้งที่ 4  
 
                 
                      
   รายละเอียดเพิ่มเติม ข่าวลำดับที่   23/2553


  

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน  โทร./โทรสาร 0-5372-1913    e-mail: amp5705@dld.go.th
เริ่มพัฒนา 1  ตุลาคม 2552    
ปรับปรุงล่าสุด  3 สิงหาคม 2553