โครงการสร้างเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
 
   กิจกรรมการพัฒนาแผนปฏิบัติงาน โครงการสร้างเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย
กิจกรรมติดเบอร์หูและฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
 
กิจกรรมการพ่นยาฆ่าเชื้อและการเจาะเลือดทดสอบโรคปากและเท้าเปื่อย
 
จุดตรวจสัตว์ระหว่างจังหวัด ( ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี )

 

1. สำนักงานด่านกักกันสัตว์จันทบุรี

2. จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด

3. จุดผ่อนปรนบ้านบึงชนัง

4. จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม

5. จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม

6. จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี

7. จุดตรวจสัตว์บ้านเขาพริก

8. จุดตรวจสัตว์บ้านนายายอามCopyright 2004 © Chanthaburi Provincial Livestock Office . All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี Tel. 0-3931-2601 Fax 0-3933-2109 E-mail : pvlo_ctr@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 800 x 600 ขึ้นไป web browser IE6 .