สสป.ลาว ศึกษาดูงานฟาร์มไก่งวง นครพนม

นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดจังหวัดนครพนม และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๑๑ คน ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

คณะเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว นำโดยนายสิวิไซ สุขะลาด หัวหน้ากองเลขา คณะกรรมการโยกย้ายและจัดสรรโครงการน้ำเทิน ๒,
ผู้ประสานงานด้านประมง, หัวหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอ , วิชาการเลี้ยงสัตว์และการประมงและหัวหน้าหน่วยงานประมง
บริษัทไฟฟ้าน้ำเทิน ๒ รับฟังบรรยายสรุปภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมโดยนายณฐกร เฉลิมชาติ หัวหน้ายุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ จากนั้นได้นำคณะจาก สสป.ลาวศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจการเลี้ยงไก่งวงบ้านคำเกิ้ม ,
ฟาร์มไก่งวงของนายเชษฐา กัญญะพงษ์ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านคำเกิ้ม ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม
และเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ภูมิพลัง ฟาร์มไก่งวงของ นายธนศักดิ์ คำด่าง เกษตรกรดีเด่นระดับกรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๓
บ้านโคกก่อง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ในการนี้ได้มี เกษตรกรเจ้าของศูนย์ฝึกอบรมซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการน้ำเทิน ๒ และวิชาการส่งเสริมการเลี้ยงปลา
บริษัทไฟฟ้าน้ำเทิน ๒ จาก สสป.ลาว จำนวน ๑๑ คน ได้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มไก่งวงนายธนศักดิ์ คำด่าง
เพื่อเป็นการศึกษาดูงานของศูนย์เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่งประชาชนทั้งสองประเทศ
ดังภาพประกอบดังนี้


รับฟังบรรยายสรุป

ดูงานร้านคำเกิ้มลาบไก่งวง

ภาพศึกษาดูงานฟาร์ม

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

เสนอข่าวโดย

นายอนุรักษ์ ถาบุตร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์) : ข่าว /ภาพ
ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 7 ขึ้นไป
โทร. 042-511029 โทรสาร 042-511167 E -mail : pvlo_kop@dld.go.th, webmaster : chawalida.c@hotmail.com
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม 48000