คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดนครพนม ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านชาติไทยและนายไวรบ ไกรษร ไกรษร เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2553

เนื้อข่าว คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดนครพนม ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าคัดเลือกในระดับ สสอ.4 โดยในช่วงเช้า ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านชาติไทย ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนสอนคนและฝึกควายไถนา บ้านนายวาหลิด เชื้อพระซอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านโพนสวรรค์ ต.นาเลียง อ.นาแก ซึ่งเป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่นและในช่วงบ่ายได้ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น นายไวรบ ไกรษร ณ บ้านสร้างแป้นตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร

ดังรายละเอียดรูปภาพประกอบ

ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านชาติพัฒนาชาติไทย
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น นายไวรบ ไกรษร

เสนอข่าวโดย
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
นายสาคร ปุริมาตร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ภาพ/ข่าว


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 042-511029 โทรสาร 042-511167
E -mail : pvlo_kop@dld.go.th, webmaster : chawalida.c@hotmail.com
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม 48000