ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2556
สำนักงานปศุสัตว์นครราชสีมา มอบพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ให้ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ณ บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556
สนง.ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับอบต.พระพุทธ ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดเจริญสุข ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบกระบือจำนวน 5 ตัว มูลค่า 100,000 บาท จากคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจรับรองสนามชนไก่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556
สนง.ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในโครงการอบต.เคลื่อนที่ เทศบาลตำบลสุรนารี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำอำเภอสูงเนิน ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ณ ห้องประชุมอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งที่ 2/2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย รับมอบโคจากผู้มีจิตศรัทธานายทองสุข วิสันเทียะและครอบครัว จำนวน 1 ตัว มอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนไทย ทำสัญญายืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน และสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2556 โดยมีนายสมศักดิ์ ทองจันทึก ท้องถิ่นอำเภอสูงเนิน เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบประชาชนประจำปี 2556 ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ฉีดยาคุมกำเนิด , วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ และให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
นายวิรุณ รักษามิตร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2555
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ระดับประเทศ ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายสงบ หาญกล้า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555
นายสำราญ ปลั่งกลาง ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง เป็นประธานรับมอบกระบือ จากผู้มีจิตศรัทธา นายฉลอง ชิดนอก ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯถวายกระบือ จำนวน 5 ตัว เพื่อสมทบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านหญ้าคาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555
คณะกรรมการคัดเลือกตัดสินการประกวดระดับเขต สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น , กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 50 ตัว ให้กับเกษตรกร โดยมีนายอำนวย ปองนาน ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านโคกสะอาด หมู่ 10 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะถ่ายทำรายการ "เกษตรโลก เกษตรเรา" ของไทยทีวีสีช่อง 3 ช่วงข่าวเกษตร Hot New โดยคุณคำรณ หว่างหวังศรี ถ่ายทำกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์อินทรีย์ ของบริษัท คงฟูจิฟาร์ม จำกัด ณ บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติงาน "โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบประชาชน " ประจำปี 2556 ให้บริการให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555
นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอลำทะเมนชัย เป็นประธานในพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 30 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ยืมเพื่อการผลิต จำนวน 30 ราย ณ ศาลากลางบ้าน บ้านขุย หมู่ที่ 6 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555
นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอลำทะเมนชัย เป็นประธานในพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 30 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ยืมเพื่อการผลิต จำนวน 30 ราย ณ ศาลากลางบ้าน บ้านขุย หมู่ที่ 6 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบกระบือ จำนวน 3 ตัว จากนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือจากงานแห่เทียนโคราช ปี 2555 เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ ณ เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ และจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองคอม ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนแดง จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ์ จำนวน 27 ตัว ให้กับเกษตรกร นำไปเลี้ยงเพื่อการผลิต โดยมีนายดำรงค์พล ศิลปี นายอำเภอโนนแดง เป็นประธานในพิธี ณ บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555
นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในโอกาส เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยมีนายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 และ 6 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555
นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสีดา เป็นประธานในพิธีมอบกระบือ จำนวน 31 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสีดา ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมของศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอสีคิ้ว หลักสูตร การสร้างให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสามารถฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้ ณ สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555
นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการผลิตโคเนื้อพันธุ์วากิว ณ ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดนครราชสีมา เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ “ โคราชวากิว” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ปี 2555 ตรวจเยี่ยมคัดเลือกฟาร์มของ นายชนะศักดิ์ จุมพลอานันท์ ณ ชนะศักดิ์ฟาร์ม บ้านหัวป้าง ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพัน 2555
     
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2554
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมหลักสูตรการดูแลสัตว์ขั้นพื้นฐาน และการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อการพัฒนาความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเกษตรกร ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2554
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1/2555 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ อำเภอสูงเนิน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554
นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รับฟังรายงานการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ของ นายบริบูรณ์ นิยมพงษ์ ผู้ประกอบการในพื้นที่ ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ลงนามในใบอนุญาตฯแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯเพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วม สำหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าเยี่ยมชมฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ บริษัท คงฟูจิฟาร์ม จำกัด หมู่ที่ 4 บ้านหนองสำโรง ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554
นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม “การเร่งรัดพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์จังหวัดนครราชสีมา” ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานมีกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ วัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในจังหวัดผ่านหลักเกณฑ์การตรวจประเมินในครั้งนี้ จำนวน 12 ราย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์สัตว์ จำนวน 75 ตัว โครงการธนาคารโค-กระบือฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2553
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายสงบ หาญกล้า หมู่ที่ 5 ต.หนองค่าย อ.ประทาย เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2553
น.สพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบัวใหญ่ บ้านหนองหว้าเอน หมู่ที่ 10 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2553
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนเทศบาล2 ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553
สนง.ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง รับมอบโคจำนวน 100 ตัว จากพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ส่งมอบเกษตรกรในพื้นที่นำไปเลี้ยงยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธีมอบ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2553
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2552
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2551
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2550
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2549
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2548
ข่าวที่นำเสนอแล้ว ปี 2547