Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพ
โครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดนนทบุรี (ทำหมันสุนัข-แมว) ระหว่างวันที่ 11 ธ.ค. 55-12 มี.ค. 56
อังคาร, 25 ธันวาคม 2012
โครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง เขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ และนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556 กิจกรรม -  ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว -  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๕
พุธ, 30 พฤษภาคม 2012
โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปี ๒๕๕๕ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ๕๕ วัน ๕,๕๐๐ ตัว ฟรี!!!
พุธ, 02 พฤษภาคม 2012
“ปี 2555 กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า  55 วัน 5,500 ตัว ฟรี”   กรมปศุสัตว์ ตั้งเป้าผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว รวม 5,500 ตัว ให้แล้วเสร็จใน 55 วัน หวังลดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพฯ และปริมณฑล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการปศุสัตว์ตำบลดีเด่น ประจำปี 2554 (รับรางวัลปี 2555)
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2011
โครงการปศุสัตว์ตำบลดีเด่น ประจำปี 2554 (รับรางวัลปี 2555)            กรมปศุสัตว์ จัดทำโครงการปศุสัตว์ตำบลดีเด่น ปีจำปี พ.ศ.2555 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การเคลื่อนย้าย โค กระบือ แพะ แกะ ต้องมีเบอร์หู NID
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2011
การเคลื่อนย้าย โค กระบือ แพะ แกะ ต้องมีเบอร์หู NID   แสดงป้ายเคลื่อนย้าย โค กระบือ แพะ แกะ ต้องมีเบอร์หู NID สติ๊กเกอร์ติดรถยต์แสดงการเคลื่อนย้ายโค กระบือ แพะ แกะ และ  ป้ายคำเตือน ... อ่านเพิ่มเติม...

ภาพข่าวกิจกรรม

รูปภาพ
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาติดตั้งระบบให้น้ำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
อังคาร, 24 กันยายน 2013
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาติดตั้งระบบให้น้ำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์             กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ร่วมกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๖” วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖
อังคาร, 24 กันยายน 2013
กิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๖” ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ นายสมชัย คอวณิชกิจ ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก  World Rabies... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนา ปรับปรุง และประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)
จันทร์, 23 กันยายน 2013
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนา  ปรับปรุง  และประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)                        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนา ปรับปรุง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
พุธ, 21 สิงหาคม 2013
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในวันที่ ๒๒... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการอาหารปลอดภัยตลาดกลางบางใหญ่ 19 สิงหาคม 2556
พุธ, 21 สิงหาคม 2013
  โครงการอาหารปลอดภัยตลาดกลางบางใหญ่     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน  และตลาดกลางบางใหญ่  ได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัยตลาดกลางบางใหญ่ ... อ่านเพิ่มเติม...
ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
 นายสมชัย  คอวณิชกิจ
ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี 
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕