กิจกรรมการประกวดอาหารเมนูเด็ด


 

 

 


อาหารเมนูเด็ด
จากเนื้อแพะ

 

 

 

 


กิจกรรมการแข่งขันวิ่งแพะจ้าวลมกรด


 

 

 
   

 


กิจกรรมการประกวดแพะแฟนซี


 

 

 

 


กิจกรรมแข่งขันเลียนเสียงแพะ


 

 

   

 


เตาอบภูมิปัญญา


 

 

เป็นนวัตกรรมที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองเตรียมขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน และเกษตรกรเป็นอย่างมาก