วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดระนองและศูนย์กัลยาณมิตรแก้ว
ระนอง จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ  จำนวน  ๙  ชีวิต และปล่อยปลา
จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง

หนังสือพิมพ์-ข่าว
 ไทยรัฐ ข่าวสด
เดลินิวส์ ฐานเศรษฐกิจ
มติชน บางกอก โพสต์
ผู้จัดการ ประชาชาติธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬา
คม ชัด ลึก แนวหน้า
บ้านเมือง โพสต์ทูเดย์
The Nation ไทยโพสต์
สยามดารา สยามรัฐ
สยามธุรกิจ บางกอกทูเดย์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
NBT
Thai PBS
ทีวี-โทรทัศน์
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการจาก
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ดำเนินการคัดเลือก
กลุ่มเกษตรกรดีเด่นในพื้นที่จังหวัดระนอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง ได้ส่ง
กลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อกระบุรี เข้าประกวด

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการจาก
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน
กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นในพื้นที่จังหวัดระนอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง ได้ส่งโรงเรียนบ้านในวง
อำเภอละอุ่น เข้าประกวด

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ทบทวนอาสาปศุสัตว์”
จำนวน ๕๐ ราย ณ  ห้องประชุมราชาวดี 
เฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่น   

 
รายละเอียด
 
Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์
   
 

 

 

กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการ
ประกวดเว็ปไซต์หน่วยงาน
ในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี
๒๕๕๕ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดระนองได้รับรางวัล
ชนะเลิศ โดยเข้ารับโล่เกียรติคุณ
จากนายสัตวแพทย์ทฤษดี
ชาวสวนเจริญ ในวันสถาปนา
กรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๗๐ ปี เมื่อวันที่ ๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕

คลิก >>>>