พัฒนาเว็บไซต์โดยด่านกักกันสัตว์เลย / มิถุนายน ๒๕๕๔ / ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ กันยายน ๒๕๕๔ /
ติดต่อสอบถามด่านกักกันสัตว์เลย อ.วังสะพุง จ.เลย โทร.๐๔๒-๘๐๑๐๖๗ E-mail qslo_loe@dld.go.th

นายคำนวน โพธิ์น้อย
หัวหน้าด่านกักสัตว์เลย
ขออภัยเว็บไซต์อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ปีพ.ศ.
นายอุดม       แดงติ๊บ
ธ.ค. ๒๕๓๗-พ.ย.๒๕๔๒
นายสุริพล     มาบุญช่วย
พ.ย.๒๕๔๒-ก.พ.๒๕๔๖
นายธวัชชัย  วิจิตรจันทร์
ก.พ.๒๕๔๖-ก.พ.๒๕๕๔
นายสุริพล     มาบุญช่วย
ก.พ.๒๕๕๔-ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก

ประวัติด่านกักกันสัตว์เลย

ทำเนียบหัวหน้า
ด่านกักกันสัตว์เลย

โครงสร้างอัตรากำลัง

เว็บไซต์หน่วยงานสังกัด
กรมปศุสัตว์

ภาพข่าว/กิจกรรม

ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์

จัดซื้อ/จัดจ้าง

เว็บไซต์หน่วยงานราชการจ.เลย

สถานที่ท่องเที่ยว จ.เลย

ตรวจรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาล

เว็บบอร์ด