ข้อมูลองค์กร

Web Design Factory

 
ด่านกักสัตว์ตาก ยินดีต้อนรับ
 

สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (03 กรกฎาคม 2555)
(รายละเอียด)
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (25 ตุลาคม 2555)
(รายละเอียด)
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (1 สิงหาคม 2556)
(รายละเอียด)

ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นเกียรติเปิดสำนักงานใหม่ 29/12/2554

เวลา 09.29 น.(รายละเอียด)

เจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์ตากร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

ปฏิบัติงานในตลาดนัดค้าสัตว์ทุกวันอาทิตย์ ( รายละเอียด)

 

เจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์ตากเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลาดนัดค้าสัตว

์และคอกกักสัตว์เอกชน

( รายละเอียด)

 

การปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจสัตว์ (รายละเอียด)

 

 

การปฏิบัติงานด้านชายแดน (รายละเอียด)

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

นายสุชาติ หมอกยา

หัวหน้าด่านกักสัตว์ตาก

พนักงานราชการ

1 2 3 4 5

 

TAK Animal Quarantine Station
พัฒนาเว็บไซต์ โดยด่านกักสัตว์ตาก Tel. 0-5580-1594 Fax. 0-5580-1594   E-mail : qsta_tak@dld.go.th
109 หมู่ 6 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ