พันธุ์ประวัติ
 การเลี้ยงไก่ระยะต่างๆ
   ไก่เล็กอายุ 1-6 สัปดาห์
   ไก่อายุ7-14 สัปดาห์
   ไก่สาว15-20 สัปดาห์
   ไก่พ่อแม่พันธุ์21-72 สัปดาห์
 การผสมพันธุ์ไก่
 การฟักไข่ไก่
 การเจริญเติบโตและคุณภาพซากไก
 ต้นทุนการผลิตลูกไก่
 โรคและการรักษาโรค
 
 
 
 
 
 
    โรคและการรักษาโรค


          โรคไก่ทั่วๆ ไปแบ่งได้ 2 ชนิด คือ โรคที่รักษาได้และโรคที่รักษาด้วยยาไม่ได้ต้องป้องกันด้วยวัคซีนอย่างเดียว โรคที่รักษาด้วยยาได้และเป็นมากที่สุด คือ โรคบิด จะเกิดเฉพาะกับลูกไก่อายุ ต่ำกว่า 2 เดือน โดยเฉพาะลูกไก่อายุ 3-4 สัปดาห์ จะติดเชื้อได้ง่าย ลักษณะอาการของโรค คือ ลูกไก่จะถ่ายเป็นมูกมีเลือดปนออกมา ตัวที่เป็นมาก ๆ ถ่ายเป็นเลือดเลยทีเดียวไก่ไม่กินอาหาร ยืนซึมปีกตกหนาวสั่นรวมกันเป็นกลุ่มๆ เกษตรกรควรหมั่นสังเกตพื้นคอกทุกวันหรือทุกครั้งที่เข้าคอกไก่สังเกตดูว่าไก่ถ่ายมูลมีลักษณะปกติหรือไม่ ถ้าเห็นมีเลือดปนมูลก็ให้รีบแก้ไข โดยการให้ยาละลายน้ำให้ไก่กิน เช่น ยาซัลเมท ไตรซัลฟา หรือซัลฟาละลายน้ำ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต ให้ไก่กิน 3 วัน หยุด 1 วัน แล้วให้ต่ออีก 3 วันก็จะหายจากโรคบิด ข้อระวังคือยาประเภทพวกซัลฟา ถ้าให้ไก่กินมากๆ ไก่จะแคระแกร็น ดังนั้นการให้ยาควรตวงและวัดให้ได้ตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำอย่างเคร่งครัด ตามปกติแล้วถ้าเราซื้ออาหารสำเร็จสำหรับลูกไก่เนื้อและลูกไก่ไข่อายุต่ำกว่า 6 สัปดาห์ ผู้ผลิตจะผสมยาป้องกันโรคบิดเสมอ เวลาซื้ออาหารสัตว์ควรจะอ่านรายละเอียดว่ามียาป้องกันโรคบิดหรือไม่ ยาที่ใช้ผสมอาหารลูกไก่ทั่วไปจะใช้ยาโคแบน สำหรับลูกไก่อายุ 0-3 สัปดาห์คอยเดนสำหรับลูกไก่อายุ 4-6 สัปดาห์ และแอมโปรเลี่ยมสำหรับไก่อายุ 7-12 สัปดาห์ หรือจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งตลอด 3 อายุ ก็ได้ แต่ทีสำคัญที่ต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน คือ ถ้าสังเกตเห็นถ่ายเป็นเลือดให้รีบรักษาและเปลี่ยนวัสดุรองพื้นใหม่ทันที โรยปูนขาวก่อนนำวัสดุรองพื้นใหม่ใส่ลงไป ปูนขาว 3 กก.ต่อ พื้นที่ 10 ตารางเมตร

          โรคที่สำคัญๆ อีกโรคหนึ่งคือ โรคหวัด เกิดจากอากาศเปลี่ยนแปลง ร้อนจัด หรือหนาวจัด หรือฝนตก ไก่ถูกละอองฝน ลูกไก่มักจะเป็นหวัดน้ำมูกน้ำตาไหล จามเสียงดังฟิตๆ หายใจลำบากเสียงดังคล็อกแคลกๆ โรคนี้รักษาได้โดยการให้ยาปฏิชีวนะพวกแกลลิมัยซิน เพนิซิลิน หรือเทอร์รามัยซิน หรือยาปฏิชีวนะอื่นๆ ที่มีจำหน่ายในร้านขายอาหารและยาสัตว์ทั่วไป หรือเราจะใช้สมุนไพรของเราเองก็ได้ คือ ฟ้าทลายโจน ไพลและขมิ้น ผสมในอาหารให้ลูกไก่ก็จะช่วยลดปัญหาไก่เป็นหวัด บิด ท้องเดินและท้องเสีย ลดกาารใช้ยาประเภทปฏิชีวนะลงได้มาก หรือไม่ได้ใช้เลย เกษตรกรควรปลูกสมุนไพรดังกล่าวไว้ผสมอาหารไก่เอง สมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ใช้รวมกัน ในอัตราส่วนฟ้าทะลายโจน 144 กรัม ผสมกับ ขมิ้น 7 กรัม ไพล 29 กรัม (น้ำหนักตากแห้ง) รวม 180 กรัม ผสมอาหารลูกไก่ได้ 100 กิโลกรัม

 
   
Next