ตัวอย่างสูตรอาหารข้นสำหรับโคพื้นเมือง
วัตถุดิบอาหาร (กก.)
สูตรที่1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
รำ
30
40
15
ปลายข้าว
47
-
15
กากถั่วเหลือง
20
15
-
มันเส้น
-
-
55
ปลายข้าว
-
42
-
ใบกระถินป่น
-
-
10
กระดูกป่น
-
-
2
เกลือ
2
2
0.5
ยูเรีย
1
1
2.5
รวม
100
100
100