Home จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐๐ ชุด (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 21 - 31 สิงหาคม 2555)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐๐ ชุด (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 21 - 31 สิงหาคม 2555) พิมพ์
เขียนโดย คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน   
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2012 เวลา 14:44 น.

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐๐ ชุด
วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2555
วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 21 - 31 สิงหาคม 2555
วันที่เปิดซอง 3 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2012 เวลา 14:46 น.