Home จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 วด.1/2556 (กสก.) กองสารวัตรและกักกัน สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 20 - 30 สิงหาคม 2556)
วด.1/2556 (กสก.) กองสารวัตรและกักกัน สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 20 - 30 สิงหาคม 2556) พิมพ์
เขียนโดย คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน   
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 12:35 น.

เลขที่ประกาศ วด.1/2556 (กสก.)
กองสารวัตรและกักกัน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ
วันที่ประกาศ 20 สิงหาคม 2556
วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา 20 - 30 สิงหาคม 2556
วันที่เปิดซอง 2 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 12:45 น.