Home เตือนภัยด้านปศุสัตว์ ข้อมูลเตือนภัย ปี 2554 กรมปศุสัตว์ออกตรวจสอบ จับยาเถื่อนเกลื่อนฟาร์มหมูนครปฐม
กรมปศุสัตว์ออกตรวจสอบ จับยาเถื่อนเกลื่อนฟาร์มหมูนครปฐม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:11 น.

                 อธิบดีกรมปศุสัตว์ ส่งทีมสารวัตรกรมปศุสัตว์ลุยตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐมอย่างต่อเนื่อง หลังพบการใช้ยาสัตว์เถื่อน ยังจับเพิ่มได้อีก 704 ขวด มูลค่ากว่า 2 แสนบาท เตรียมขยายผลไปยังแหล่งผู้ค้า ผู้จำหน่ายเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไป พร้อมสั่งตรวจสอบเข้มฟาร์มในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดอื่นด้วย หวังกระตุ้นเตือนให้ร้านขายยา และฟาร์มปศุสัตว์รู้รับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก
                นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์จัดส่งทีมสารวัตรกรมปศุสัตว์ลุยตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกรในเขตจังหวัดนครปฐมเพิ่มเติม หลังพบมีการขายยาเถื่อน และมีการใช้ยาเถื่อนในฟาร์มสุกร สารวัตรกรมปศุสัตว์
จึงได้เข้าตรวจสอบฟาร์มสุกรโดยเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ที่ใช้ในฟาร์มและตรวจสอบการใช้ยาและวัคซีนในฟาร์มเลี้ยงสุกร
พบมีการใช้ยาเถื่อน หรือมีการใช้วิตามินและยาปฏิชีวนะที่ไม่ขึ้นทะเบียนยาสัตว์ในฟาร์มสุกรในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
จำนวน 704 ขวด มูลค่ากว่า 200,000บาท จึงได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการสืบสวนหาผู้กระทำผิดและขยายผลไปยังผู้ค้า ผู้จำหน่ายมาลงโทษตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มาตรา 12 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับตัวอย่างอาหารสัตว์ได้นำส่งห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงและสารต้องห้ามอื่นๆในอาหารสัตว์ต่อไป
                กรมปศุสัตว์จึงขอเตือนทั้งผู้ผลิต ร้านขายยาสัตว์ และผู้เลี้ยงสุกร ไม่ให้กระทำผิดในลักษณะนี้อีก เพราะไม่ได้ส่งผลดีต่อผู้ใดเลย นอกจากเป็นการทำลายอาชีพตัวเอง เพราะผู้ค้า ผู้ใช้ ผู้จำหน่ายจะถูกลงโทษทางกฎหมายแล้ว ผู้บริโภคอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตจากสารตกค้าง ดังนั้นผู้เลี้ยงสุกรควรเลือกซื้อยาสัตว์ที่ผ่านการรับรอง และได้รับการขึ้นทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเท่านั้น และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก และเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค กรมปศุสัตว์จะดำเนินการตรวจสอบการใช้ยาในสัตว์อย่างเข้มงวด เพื่อให้การผลิตอาหารปศุสัตว์ไทยมีความสะอาด ปลอดภัยทั้งระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้บริโภคอาหารที่ดีมีคุณภาพ มาตรฐานสากล อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว.
                                      …………………………………………………………
ข้อมูล/ข่าว : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น้องนุช  สาสะกุล  นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ